שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתקבלת המדע המודרני נובע מבורות
Avatar 17 שנים • Anon
קבלת המדע המודרני נובע מבורות

לדעתי אתם טועים ובגדול. טעותכם נובעת מבורותכם.

קבלת המדע המודרני ומימצאיו כדבר הנכון הוא תוצאה של בורות. מה שאומר המדע היום עשוי להיות מופרך מחר על ידי אותו מדע בעצמו.

אין לכם את הידע הדרוש להתמודד עם שאלות שאתם מבקשים להתמודד איתן ועל כן הפעילות שלכם מוטעית

ג.א

1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום

קבלת המדע המודרני כפויה עלינו מבחינה פסיכולוגית ואין אנו בני חורין לקבלה או לדחותה.

כל מי שנוסע בריכבו ואינו חושש שיתפרק, הולך לרופא וסומך על רפואתו , גר בבית רב קומות ואינו ירא שיתמוטט מעיד במעשיו שסומך הוא על המדע המודרני.

רוב דברינו נכתבו במטרה להראות שדברי חז"ל אינם תואמים את המדע שכפוי עלינו, ומכאן שיצירה אנושית היא ולא אלוהית, כטענת רוב האורתודוקסים.

לדוגמא: היחס של היקף העיגול לקוטרו כפוי עלינו לקבלו, ומי שאינו מקבלו מן המשוגעים יחשב. וחז"ל שגו בו עיין מאמר "ידיעת חכמים את הפאי".

דוגמא נוספת: ידיעת מבנה האנטומי של רחם האישה כפי שמכירו המדע היום כפוי עלינו, ומי שאינו מקבלו מן התמהונים יחשב. וחז"ל שגו בו. עיין קונטרס מס' 7. וכאלה רבים.

בברכה

דעת אמת.

תשובתך