שאלות ותשובותרבי שמעון בר יוחאי – האם היה גזען?
Avatar 4 שנים •

שלום
האם אפשר מקור לדבריו הגזעניים של רבי שמעון בר יוחאי  ?
תודה

1 תשובות
4 שנים • ירון ידעןYaron Yadan צוות

שלום,
לדעת רבי שמעון בר יוחאי הגויים אינם נחשבים אדם כלומר, דרגתם פחותה מאדם. פעמים רבות חז"ל דמו את הגוי לבהמה.
הה כך נכתב במסכת בבא מציעא, דף קיד, עמוד ב:
ר"ש בן יוחי אומר קבריהן של גויים אין מטמאין שנאמר (יחזקאל לד) 'ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם'.  אתם קרויין אדם ואין גויים קרויין אדם"

תשובתך