שאלות ותשובותרוצה באל רוחני ולא גשמי?
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

אדם באמונתו יחיה…, אלא שאדם שלמד מדעים מדוייקים, עם שהוא נאמן לדת ישראל, אין הוא מאמין יותר במעשיות התורה. (ראה פרופ' ליבוביץ למשל).

"האדם החושב" (Homo sapiens) יצא מאפריקה לפני 400 אלף שנים. הוא היה נצר של שושלת ארוכה (7-6 מיליון שנים) של קופי אדם, לאושרנו חלה מוטציה במוחו והיא שהקנתה לו את התכונה לחשוב ולהבין…(זוהי האבולוציה).

יש להניח שאחרי דורות שלמדו כיצד להתקיים בעולמנו, נמצאו כאלה שהחלו לתהות על המתרחש סביבם: מי מוריד את הגשם, מי משיב את הרוח, מי גורם לשמש לחוג סביבנו? ונמצאו "חכמים" שמצאו הסברים: ישנם אלים (דמויי אדם) וכל אחד מהם שולט בתופעה כל שהיא; ומעניין לראות עד כמה היו התשובות דומות, – למשל בין אלה שנתנו ביוון לפני יותר מ-3000 שנים לאלה שנתנו באמריקה הדרומית.

ביוון התקבלה האמונה שהליוס, אל השמש, נוהג במרכבתו ומקיף את כדור הארץ. באמריקה הדרומית לימדו שליטים אינטרסנטים את בני עמם, שחיילים שנהרגו במלחמה למען השליט, עולים לשמיים ודוחפים את השמש במסלולה. דבר זה התגלה לכובשים הספרדים כאשר ראו מאות חיילים שבויי מלחמה עומדים שלווים, לפני מקדש, ומחכים לתורם להיות מוקרבים על המזבח. הם היו בטוחים שעם מותם הם יזכו להשתתף בדחיפת השמש במסלולה.

מסתבר שברמה מסוימת של התפתחותו השכלית של אדם, אפשר לתקוע בראשו כל מיני אמונות מטומטמות.

אתה שואל כיצד זה ששלוש דתות מאמינות באותו אל מהתנ"כ. ואני אשאל אותך: איך זה שלמען אותו אל טובחים בניו איש את אחיו, – בהאמינם לדוברים המוצגים כנביאיו, שזו מצוותו. ויותר מכך: כל אחת מאותן שלוש דתות "מונותיאיסטיות" מתפלגת לפלגים עוינים. באיסלאם שונאים הסונים את השיעים הכופרים. בנצרות נלחמו במשך שלושים שנה, איש באחיו ובן באביו – כאשר זו התפלגה לקתולית ופרוטסטנטית (אגב, גם בתוך הזרמים הנפרדים יש תת-זרמים, שאימצו פרשנויות של יודעי סוד שונים).

וביהדות? האין לנו חרדים השונאים אותנו היות והקמנו את מדינת ישראל מבלי לחכות למשיח בן דוד? (שלפי הקבלה מן הגויים יבוא!!!)

באיזה אלהים מאלוהי התורה אתה מאמין? אותך לימדו מוריך שאלהים ויהוה חד המה. מה אנו למדים מתורת ישראל ש"נתנה משמים"?

בבראשית פרק א' ברא אלהים את העולם כולו. כולל את כל בעלי החיים ואת האדם (בצלמו) ואשתו. בפרק ב', פסוק ד' מופיע, לפתע, יהוה-אלהים והוא יוצר את האדם מעפר וכשהוא מבין שזה זקוק לעזר כנגדו (כדי שיפרה וירבה) הוא יוצר (מעפר) את כל חית השדה וכו' (ברא' ב', י"ט) – שאותן ברא כבר אלהים בפרק א'!!! – ומביאן אל האדם… לראות מה שם יקרא להן!!! הרי זה נסיון נואל של חכם – אוויל לעוור את עינינו!!! כי ההמשך ברור וטבעי: "ולאדם לא מצא עזר כנגדו" – כי את זו חיפש יהוה אלהים בין החיות והבהמות!!! ולא לשמותיהן דאג.

האם לא ברור שמדובר בשני אלים, שלכל אחד מהם היו מאמינים והם שחברו את שני הסיפורים? ואם לא השתכנעת ראה מה אמר יהושע – בפרק כ"ד, ט"ו – אתם יכולים לעבוד את אלהים שהביאו אבותיכם מארם נהריים ואני וביתי נעבוד את יהוה שבא משעיר, משדה אדום (שופטים ה', ד').

ואם לא די לך בכך, ראה מה מצווה אלהים את נח (ברא' ו', י"ט-כ') ומה מצווהו יהוה (ברא' ז', ב'-ג'), האם לא ברור ששני פרקים אלה נכתבו בידי מי שעבדו לאלים שונים? והסיפור היפה ביותר הוא פרשת בלעם (במדבר כ"ב). שם יהוה הנו אלוהי בלעם והוא שמורה לו מה לומר,אך אלהים מפקח עליו ומורה לו מה לעשות,והוא נכנע וממלא אחר הוראותיו של אלהים!

כדבריך אתה מאמין באלהים רוחני ולא באל גשמי. אני מבין שזהו יהוה, – זה שבא אל אברהם עם שני מלאכים, אכל אצלו (עגל בחלב אמו), התווכח עם שרה, התדיין עם אברהם על גורלה של סדום "וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם" (ברא' י"ח, ל"ג).

כל הרבנים והמפרשים כופרים בכתוב בתורה בלשון בני אדם. הם טוענים שהיו אלה שלשה מלאכים. זה מעשה רמיה גס. כי כתוב בפרוש:

  1. "ויאמר: אדני אם נא מצאתי חן בעיניך … (ברא' י"ח, א'), ואח"כ, כשהוא מתדיין עם יהוה הוא קורא לו, עוד ארבע פעמים "אדני"!!!
  2. "ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה?… וגו'" (שם, שם י"ג).
  3. "ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הלך עמם לשלחם, ויהוה אמר: "המכסה אני מאברהם?…" (ברא' י"ח, ט"ז) ומכאן עד סוף הפרק, עד אשר הלך יהוה, מתנהל הדיון על סדום.
  4. ואז: פרק י"ט, א': "ויבואו שני המלאכים סדמה בערב".

אז מי הם שלושת האנשים שבאו אל אברהם אם לא יהוה ושני מלאכיו?

ואותו יהוה מה אומר למשה? ראה שמות כ"ד מתחילתו ואז, מפסוק י' "ויראו את אלהי ישראל… ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו".

הזהו אותו יהוה שאמר למשה בפרק ל"ג: "לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי" אבל את "אחוריו" יוכל לראות!. –זה אל של הגויים האליליים!. יש לו פה והוא מדבר ואוכל.יש לו ידיים ורגליים ו…אחוריים! (האם הוא גם מפריש את שאכל?)

אז מיהו אותו יהוה?: "האזינו"!:

         בהנחל עליון גויים                בהפרידו בני אדם

         יצב גבולות עמים                  למספר בני אלהים*

         כי חלק יהוה עמו                  יעקב חבל נחלתו

(*)      כך כתוב במגילות קומראן ובתרגום השבעים, שנעשה במאה השניה לפני הספירה, שהרי ברור ש"למספר בני ישראל" הנו שבוש גס. שאינו מסתדר עם התוכן.

האם נתן להסיק, שיהוה הנו בנו של אלהים? – כפי שנאמר בבראשית ו', א': "ויראו בני האלהים את בנות האדם" וגו. למה הוא מתכנה "יהוה אלהים" (ברא' ב', ה' ואילך).

אולי באמת כוונתו להתייחס אל אלהים הבורא? כי הוא הרי קבל מאביו רק את יעקב לנחלתו !. משמע שהוא קטן, אך עליון, אביו -הוא הגדול!!!

אתה רואה? גם אני פרשן – אקרובט, אבל כך זה, כאשר ספר חובר ע"י מספר אנשים, שלא היו אפילו בני אותו דור. הוא הופך להיות ספר מעשיות, כמו המיתולוגיה היוונית שאנו מוצאים בה מספר גירסאות למרבית האירועים.

ומי הם פרשני התנ"כ לדורותיהם? כולם חונכו על ידי רבנים ופרשנים לדורותיהם וכל האמור בתורה – אפילו הוא דבר והיפוכו – וכן כל פרוש של פרשן "גדול" – הכל קדוש, קדוש, קדוש. כל דברי ראשונים מקובלים עליהם ואין להם כל ידע חוץ מתורה ומפרשים. אין הם יודעים ביולוגיה, ביוכימיה, גיאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה ופיסיקה ואינם מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה בה ארזו אותם.

משום כך מגדירים הם – כולם – את מזמור ס"ח בתהילים כ"סתום". עד … שקם מורה בישראל – פרופ' ישראל קנוהל שמו והוא אינו מוגבל בידיעותיו כמו פרשנינו המקודשים ומסביר לנו את הנאמר בו, כשהוא מסתמך על ידע היסטורי מתועד! למשל:

         אלהים, בצאתך לפני עמך     בצעדך בישימון סלה

         ארץ רעשה                            אף שמים נטפו

         מפני אלהים, זה סיני            מפני אלהים, אלהי ישראל.

קצר המצע מהשתרע… לכן אגע רק בקטע זה ואם אינך חושש מסדקים באמונתך התמימה, אני מציע שתקרא שני ספרים של י.קנוהל: "מאין באנו" ו"השם".

ופענוח הנסתר: בשנת 1268 לפנה"ס עלה שלמנאסר הראשון, מלך אשור על ממלכת מיתני שפשעה בו והטיל בה הרס וחורבן ואף קטל רב. הערים אור וחרן היו בגבולות ממלכת אותה מיתני ותושבי חרן (ואולי גם אחרים) שהיתה על גבול המדבר הסורי נמלטו בדרך המלך העולה לדמשק, כשהם מובלים ע"י "סין", שהוא אל הירח של בבל וגם האל הראשי של אור וחרן. ואותו סיני אלהי ישראל איזה הר חמד לשבתו. נצח? הר חרמון, שהיה הר מושבם של אלי בבל.

אם יש לך האומץ לקרוא את הספרים הנ"ל, בטוחני שתצא מהקופסה שלתוכה תקעוך מוריך ותחדל להאמין בספורי מעשיות שלא היו ולא נבראו.

 

ולסיום: אני הייתי מעדיף אלהים שרחמיו על כל מעשיו, כגון זה – שגם אליו שאף אחד ויחיד מחכמינו – שיאמר: "מעשי ידי טובעים בים! ואתם אומרים שירה?" ולא כזה שלמצוותו: "וכל שלל הערים האלה בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם הכו לפי חרב עד השמידם אותם. לא השאירו כל נשמה, כאשר צווה יהוה…" (יהושע י"א, י"ד-ט"ו).

ובוודאי לא כזה ,המכביד את לב פרעה למען ימשיך להתעלל בבני ישראל (בניו האהובים) ןיתן לאלהים הזדמנות נוספת להכות את מצרים מכה נוספת וזאת "למען תספר באזני בנך…את אשר התעללתי במצרים"-התעללות כזאת שעוד לא ברא השטן:להמית "כל בכור בארץ מצרים" ויהי זה בכור שזה עתה נולד….

תשובתך