שאלות ותשובותשהכל נעשה בדברו
Avatar 6 שנים • cei iaude

 

שהכל נעשה בדברו

ברוך ה' שומרנו ומצילנו מני אז ועדי עד! -הוא, שחזה מראש את כל מלחמותינו וחורבנינו, דאג לכך שארצנו לא תיהפך לשממה אף פעם ולכן,ככתוב:"ואלה הגויים אשר הניח יהוה לנסות (להקנות נסיון) בהם את בני ישראל,את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעוה…ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני,החתי והאמרי והפריזי והחוי והיבוסי…"(שופטים ג',א'-ו')

ודאגתו אינה חולפת!,שהרי שלמה "אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו,-כל העם הנותר מן האמרי, החתי,הפריזי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה!,בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם…" (מל"א ה',כ"ז-ל') – כל אלה היו חיל הבנאים הגדול, שהקים לנו ערי ממלכה לתפארת עם ישראל ואלהיו! והם,הם שהקימו גם את הבמות שבהן היה שלמה מזבח ומקטיר (מל"א ג',ג') וגם את "במה לכמוש שיקוץ מואב,בהר אשר על פני ירושלים (הר המוריה) ולמולך,שיקוץ בני עמון וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחןת לאלהיהן"(שם י"א,ז'-ח')  (יסודותיהם של מקדשים אלה נראים עדיין בצילומי אוויר).

 

עלינו לכבד,איפא, את רצונו של אבינו מלכנו,אשר בזכותו אנו כאן: המשיכו להתעלל בגויים ו"להתאמן" עליהם-כדי לשמור על איכות צה"ל,אך הזהרו לבל תשמידו את אלה,שאבינו שבשמים לא איפשר לאבותינו לחסלם מחשש שנשכח איך להלחם!!!

 

 

תשובתך