שאלות ותשובותfכל הכבוד דעת אמת
Avatar 6 שנים • admin

כל הכבוד דעת אמת

הייתי "תלמיד חכם" (בדור קודם) עד שחכמתי דיי ופרשתי בשטו"מ מהישיבה ומהכנופיה השלטת בה.

אני מקפיד לעיין מדי פעם בפעם באתר דעת אמת ונהנה בכל פעם מחדש על שהיו לי השכל והאומץ לצאת לחופשי מכבלי הדת הבלתי נסבלת.

קראתי אצלכם לאחרונה את "גניבת הדעת הגדולה" ונהניתי מהגילוי כיצד "חכמים גדולים" –שלא תמיד הצטיינו בהבנת הנקרא, או בפירושו – סללו להם את הדרך ,המתוארת בפרקי אבות, המצדיקה מראש את דיניהם/המצאותיהם ומאפשרת להם לממש את תאוותם לשלוט בעם הבור מדעת ואף לנצלו לטובתם האישית.

אני מודה למי שחקר,חשב וכתב את המאמר הנ"ל ומקווה שיקראוהו רבים ויחכימו גם הם, -מה עוד שמצאתי חיזוק ואישוש לנאמר באותו מאמר ,מפי איש מדע: הפרופסור יובל הררי.

 

בספרו החדש של פרופסור יובל נח הררי: "ההיסטוריה של המחר" אנו מוצאים  את הדברים הבאים: "המחקר המדעי הגיע למסקנה, שהתורה היא אוסף של טקסטים נפרדים, שחוברו בזמנים שונים, בידי אנשים שונים. חלקם הועתקו או הושפעו מכתביהם של עמים שכנים כגון: המצרים והבבלים. הטקסטים קובצו  יחדיו לכלל ספר אחד רק אחרי חורבן בית ראשון. חמשת חומשי התורה חוברו כנראה כטקסט קדוש… בסביבות 400 לפנה"ס. רק במאות הראשונה או השניה לספירה אפשר לדבר על התנ"ך כפי שאנו מכירים אותו היום" (עמ' 215 ואילך).   ואוסיף אני:

מי לכם עדים טובים יותר מ:

  1. משה: "יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחורב…אנכי יהוה אלהיך (ומכאן :עשרת הדברות) –את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם…ולא יסף!!!"(דברים ה',ב'-י"ט)
  2. יהושע: "ויאמר יהושע אל כל העם .. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם .. וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים, ים סוף … ותשבו במדבר ימים רבים ואביא אתכם אל ארץ האמורי… ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה" (כ"ד, א – ט"ו) ומתן תורה? – לא היה ולא נברא???
  3. מלכים ב',כ"ב,ג' ואילך: "ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו.. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר: ספר תורה מצאתי בבית יהוה .. אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה .. ויצו המלך… עשו פסח .. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים". ואומר פרופ. הררי (עמ' 216): "מרבית החוקרים תמימי דעים שספר דברים חובר בחצר המלך יאשיהו, בסביבות שנת 620 לפנה"ס (כשלושים שנה לפני החורבן הראשון).
  4. נחמיה (ה', י"ג ואילך): "וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם .. אל עזרא הסופר .. וימצאו כתוב בתורה אשר צווה יהוה ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג, בחודש השביעי… כי לא עשו מימי יהושע כן בני ישראל עד היום ההוא".(כ-700 שנים) .
  5. "אז יקהל שלמה את זקני ישראל…להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד…(ו)אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב" (מלכים-א ח',א'-ט')

 

סיכום: משה ויהושע לא ידעו דבר על מתן תורה בסיני.

שש מאות שנה, מאז ימי השופטים, לא חגגו את הפסח, עד ש"נמצא" ספר תורה במקדש.

שבע מאות שנים לא חגגו בארץ את חג הסוכות, עד שעלה עזרא מבבל ויקרא בתורה שהביא עמו משם.

וכי לא היו במדבר כוהנים ולוויים, ששרתו באוהל מועד? ואילו היה בו ספר תורה, האם לא היה זה מחובתם לדעת את הכתוב בו? הם לא ידעו על מצוות פסח וסוכות? ולוא ידעו והתעלמו,-האם לא נמצא מי שהוא מצאצאיהם ,ששרת בבית המקדש, שיעלה את הנושא? הרי חגים אלה היו אמורים להיות עיקר פרנסתם של הלויים!

לא היה ספר תורה בארון הקודש באהל מועד ולכן להיה ספר תורה במקדש,עד שדאג לכך שפן הסופר.

כבר "חכמינו" הבחינו באבסורד ואף המציאו פתרון:

" כשבתחילה משנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה.

  • חזרה ונשתכחה .. עלה הלל הבבלי וייסדה.
  • חזרה ונשתכחה .. עלה רבי חייה ובניו מבבל ויסדוה" (סוכה כ' ע"א).

     

  • והרי לכם הוכחה ברורה, שלא רק בירושלים חיבר סופר ספר תורה. גם בבבל היו סופרים שכתבו סיפורים ודאגו שיגיעו ארצה ויהפכו ל"תורה למשה מסיני".

1 תשובות
6 שנים • Avatar

:מוזמן להכנס לפייסבוק ולראות את הסרטונים שדעת אמת מעלים וגם לשתפם

סרטוני דעת אמת ביוטיוב

תשובתך