סרטון 112 – חווה נבראה מזנב אדם

סרטון 112 – חווה נבראה מזנב אדם

אלוהים לקח מאדם צלע וממנה יצר את האישה, כי כך כתוב: "וַיִּבֶן ה' אֱלֹהִים אֶת הַצֵּלָע אֲשֶׁר לָקַח מִן הָאָדָם

סרטון 111 – מניין שגובה סוכה אינו פחות ממטר?

סרטון 111 – מניין שגובה סוכה אינו פחות ממטר?

דעת אמת פרסמה סרטונים רבים המבטאים את העיסוק התלמודי ב"בוקי סריקי", ההופך את חז"ל לחוכא ואטלולא, ובצדק. אלא שרבים מאנשי

סרטון 12 – נזיר הטובל ושערה בחוץ

סרטון 12 – נזיר הטובל ושערה בחוץ

נזיר יהודי על פי התורה, אסור לו לשתות יין ולהסתפר וחלים עליו איסורים ודינים נוספים. לאחר שעברו ימי נזירותו -

סרטון 11 – העורב שחשד בנוח שהתאווה לנקבת העורב

סרטון 11 – העורב שחשד בנוח שהתאווה לנקבת העורב

העורב שחשד בנוח שהתאווה לנקבת העורב