התלמוד הוא הטקסט הקנוני – הלכתי המחייב של הדת היהודית (ולא התנ"ך), ממנו מסיקים הלכות, תקנות והשקפות עולם. למעשה חייו הראלים של האדם הדתי בימינו יונקים ומושפעים מהתלמוד. לכן, במדור זה הבאנו בפני הקוראים את דרכי הלימוד, הפרשנות, והפלפול המוזרים והמשונים, חסרי העקביות והסבירות. למעשה "פרשנות" חכמי התלמוד את המקרא והמשנה אינה אלא דעתם של חז"ל שאנסו , שיבשו והגיהו את הכתוב כרצונם.

מסכת ברכות
על ידיעת החכמים בעינייני החלומות ופתרונן

על ידיעת החכמים בעינייני החלומות ופתרונן

חז"ל המציאו פרשנויות לחלום ללא סדר ובהירות פעמים יש לחלום מסר ופעמים הוא הבל יש חלום מאלוהים ויש שהוא מהשטן.

דברה תורה כלשון בני אדם

דברה תורה כלשון בני אדם

יחס חז"ל למקרא דו משמעי פעמים הוא מדבר בלשון בני אדם ופעמים בלשון נסתר ומדוייק הכל על פי גחמת חכמים.

מליצת השיר

מליצת השיר

דרך פרשנות חז"ל את המקרא בדרך מליצית ומשונה.

מה מרגישים המתים ומה הם מספרים

מה מרגישים המתים ומה הם מספרים

אמונות חז"ל בנשמות המדברות והיתר חניטת גוף המת ושריפתו על פי המקרא.

היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא

היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא

פרשנות חכמים את המשנה תמוהה ומשונה.

גופו של אלוהים

גופו של אלוהים

חכמי התלמוד סברו שלאלוהים יש גוף ותכונות אנושיות.

זמנים בהלכה

זמנים בהלכה

עם התפתחות המדע האסטרונומיה קביעת הזמנים ההלכתיים נהפכו למגוחכים ושגויים.

מסכת שבת
כל דור וכתבי הקודש שלו

כל דור וכתבי הקודש שלו

כתבי הקודש התגבשו רק במאות הראשונות לספירה על פי החלטה שרירותית של חכמים.

מהו אתרוג, מהו הדס

מהו אתרוג, מהו הדס

האתרוג הנהוג בימינו אינו פרי עץ הדר שבתורה. ההדס הנהוג בימינו אינו /עץ עבות/ שבתורה.

האמוראים נוהגים במשנה כבתוך שלהם

האמוראים נוהגים במשנה כבתוך שלהם

חכמי התלמוד מוסיפים , גורעים ומשמיטים מילים מהמשנה כדי להגיע למסקנתם הרצוייה להם מראש.

לא מפי המשנה אנו חיים

לא מפי המשנה אנו חיים

חכמי התלמוד כפרשני המשנה סרסו ושבשו את משמעותה של המשנה בדיוק כפי שנהגו במקרא.

הנביא יחזקאל סותר דברי תורה

הנביא יחזקאל סותר דברי תורה

כיצד התמודדו הרבנים המסורתיים עם הסתירות המובאות ביחזקאל.

פרשנות תלמודית למשנה תמוהה ומוזרה

פרשנות תלמודית למשנה תמוהה ומוזרה

פרשני המשנה הפכו את המשנה ללעג ואבסורד.

מסכת עירובין
שיחתן של חכמים אינן אלא דברי ניאופים

שיחתן של חכמים אינן אלא דברי ניאופים

תאורי חז"ל ושפתם מגלה מיניות הגובלת כמעט בסטייה – על איילה "הסקסית" וויברטור מן המקרא.

מקרא ותלמוד – מה מציאות ומה משל

מקרא ותלמוד – מה מציאות ומה משל

דרך הפרשנות האליגורית אינה עקבית עד שהקורא אינו יכול לדעת מתי הוא משל ומתי אינו.

דיו של ספר תורה הלכה למשה מסיני?

דיו של ספר תורה הלכה למשה מסיני?

השתלשלות הפקת הדיו וכיצד החלטות חכמים בתקופות מאוחרות נהפכות בדיעבד /להלכה למשה מסיני/.

לימוד מוזר: אמוראים וטעמי ההלכות במשנה

לימוד מוזר: אמוראים וטעמי ההלכות במשנה

חכמי התלמוד מנמקים בצורה משונה את טעמי ההלכות, בונים השערות וסותרים אותם.

טלטול ברשות הרבים? שונה מדור לדור

טלטול ברשות הרבים? שונה מדור לדור

הגדרת רשות הרבים לצורך דיני שבת משתנה מדור לדור.