נוסח ספר התורה (חמישה חומשי תורה) כפי שהוא מוצג בזמנינו עבר גלגולים רבים; ראשיתו במקורות שונים שאוחדו לטקסט אחיד שהפך למסמך מקודש לעם היהודי בתקופת בית שני .לספר זה היו כמה טפוסי טקסט שונים, מתוכם שלושה המוכרים לנו; שומרוני, נוסח עברי שתורגם ליוונית ("תרגום השבעים") והמסורה. הזרם הפרושי (חז"ל), אחד מזרמי היהדות בשלהי בית שני, החליט לקבל על עצמו טפוס טקסט יחיד הוא נוסח המסורה תוך התעלמות מיתר הטפוסים. נוסח זה של היהודים הרבניים (היהדות של זמננו היא ממשיכה מסורת זו), כדרכם של טקסטים העוברים העתקה והגהה בידי סופרים בשר ודם, חלים בו שיבושים וטעויות רבים. עקב כך החלו לרשום כללים כדי שהסופרים לא ישבשו את הגרסה, ללא הצלחה יתרה, וכך נוצרו שתי מסורות, הבבלית והטבריינית. לבסוף התקבלה המסורת הטבריינית שגם הרמב"ם קרא לסמוך עליה. טעויות העתקה גרמו להבדלים רבים בין נוסחי התורה עד להמצאת הדפוס (המאה ה-16) שסיפקה אפשרות להוציא גרסה, היות ואת העתקת אדם החליף דפוס קבוע. אך המבוכה לא הסתימה כי עדיין יש שלוש נוסחאות של ספרי תורה; קורן, ברויאר ווינוגרד. את השתלשלותם של תהליכים אלה, טפוסי טקסט שונים, שיבושי נוסחאות בין התלמוד למסורה ובין מסורה למסורה עד עצם היום הזה אנו מציגים במדור זה בפני הקורא הסקרן.
השוואת נוסח בראשית בימינו לעומת נוסח 'תרגום השבעים'

השוואת נוסח בראשית בימינו לעומת נוסח 'תרגום השבעים'

כחלק מהשלמת התמונה של גלגול נוסח המקרא הבאנו בפני קוראינו את נוסח תרגום השבעים של ספר בראשית, עם ציון ההבדלים בינו לבין נוסח הקים אצלנו.יש בניהם הבדלים תוכניים - מהותיים, כמו הבדלי מניין השנים מבריאת

ההבדלים בין המסורה הבבלית לתורה לנוסחנו

ההבדלים בין המסורה הבבלית לתורה לנוסחנו

מובאת טבלה עם ההבדלים בין נוסח המסורה הבבלית לנוסח התורה של ימינו. בבטבלה זו יש 14 שינויי מילים שלמות, 25 שינויי כתיב חסר ומלא, וזה מתוך בדיקת חמישית מהטקסט כולו.

דילוגי אותיות התורה וצפונותיה

דילוגי אותיות התורה וצפונותיה

נבאר שמספר האותיות שובש באלפים במרוצת הדורות, דבר שלא הרתיע את הטעייתם של הנקראים 'מחזירים בתשובה' כאילו התורה יש בה סתרי תורה שנחשפים על ידי קפיצות ודילוגים .

מיגוון נוסחאות התורה

מיגוון נוסחאות התורה

טבלה מסודרת ובה הגירסאות השונות בין שלושה ספרי תורה בימינו, והגירסאות השונות בין התלמוד והזוהר לבין הגירסא המקובלת היום.

מגילת אסתר כרומן היסטורי

מגילת אסתר כרומן היסטורי

כיצד סיפור קומי נהפך לאחד מכתבי הקודש.

מאמרים נוספים בנושא נוסח המקרא

כל דור וכתבי הקודש שלו

כל דור וכתבי הקודש שלו

כתבי הקודש התגבשו רק במאות הראשונות לספירה על פי החלטה שרירותית של חכמים.

הנביא יחזקאל סותר דברי תורה

הנביא יחזקאל סותר דברי תורה

כיצד התמודדו הרבנים המסורתיים עם הסתירות המובאות ביחזקאל.

פרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה

קטעים בתורה נכתבו בתקופה המאוחרת למשה.

פרשת דברים

פרשת דברים

אבן-עזרא - ביקורת אל מול מסורת

פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

מלאכות האסורות בשבת נקבעו על ידי חכמים ואין להם רמז מן התורה.

פרשת שמות

פרשת שמות

שינויים בכתב ובשפה בספר התורה שמ"סיני".

פרשת וישלח

פרשת וישלח

פסוקי תורה שנכתבו במאוחר ל"סיני".

פרשת תולדות

פרשת תולדות

שיבושים שחלו בנוסח התורה "מסיני".

פרשת וירא

פרשת וירא

חכמים תיקנו, על דעת עצמם, פסוקי מקרא.

קונטרס 9

קונטרס 9

ומספר האותיות שנעלמו מהטקסט. וכיצד נהגו העם כשמצאו ספר תורה, וגילו, פתאום, שכתוב שצריך לחגוג את הפסח...