קונטרס 9

קונטרס 9

ומספר האותיות שנעלמו מהטקסט. וכיצד נהגו העם כשמצאו ספר תורה, וגילו, פתאום, שכתוב שצריך לחגוג את הפסח...

קונטרס 6

קונטרס 6

ביאור בידיעת החכמים באורך השנה שעל פיו קבעו את לוח השנה העברי

קונטרס 8

קונטרס 8

תורה שבעל פה וכתבי הקודש הם יצירה אנושית

קונטרס 4

קונטרס 4

חז''ל סברו שהארץ שטוחה והרקיע הוא כיפה, ומתוך מציאות שגויה זו פסקו זמני כניסת ויציאת השבת

קונטרס 5

קונטרס 5

ביאור בידיעת החכמים באורך חידושה של הלבנה (חודש סינודי)

קונטרס 1

קונטרס 1

דן בטעות חז''ל, האומרים שיש יצירה ספונטנית של חיים מתוך חומר דומם

קונטרס 2

קונטרס 2

דן בטעות חז''ל באנטומיה של החיות, ומתוך טעות זו פסקו הלכות (טריפה) שגויות

פרשת מסעי

פרשת מסעי

פירוט מסעות בתורה שלא לצורך.

פרשת דברים

פרשת דברים

אבן-עזרא - ביקורת אל מול מסורת

פרשת בלק

פרשת בלק

ההלכה מתירה להרוג גויים וכופרים

פרשת מטות

פרשת מטות

מותר להרוג גויים על-פי התורה וההלכה.