לעיתונות, כמדיה כתובה, יש את הכוח להציג את דעת – אמת מזווית אחרת; מזווית של המסתכל ומתבונן מבחוץ. לכן הבאנו מדור זה כדי להראות – כיצד העיתונות החרדית "שופטת" תנועה המבקשת ליצור דיאלוג בתוך מעוזה ומבצרה שלה והמערערת על יסודות אמונתה מתוך אוהלה של תורה. כמו כן כיצד העיתונות החילונית מסקרת תנועה מהפכנית היוזמת פעולות נגד התפיסה הדתית ובד בבד מחזקת את הנאורות.

המודיע

יתד נאמן

יום ליום

חב״ד

הצופה

פאשקווילים – כרוזים ומודעות

הארץ - מודפס

הארץ - דיגיטל

עיתונות נוספת