13 שנים • Anon • 
5 שנים • קובי
12 שנים • Anon • 
12 שנים • Anon
5 שנים • מאמין, חוקר תורה
11 שנים • aou aiu
18 שנים • Anon • 
10 שנים • admin
12 שנים • aou aiu • 
11 שנים • aou aiu