Purchase the book in English click here

אנשי הדת היהודית – דתיים כחרדים – מנסים בכל כוחם לשמר את חיוניותה וחיותה של ההלכה. ניסיון זה נועד לכישלון בעת החדשה, שבה השוויון, החירות ואושרו של האדם הם הערכים המייצגים את רוח התקופה. הניגוד בין רוח זו לבין העולם הישן של ההלכה – שהתקבע לפני 1500 שנה בקירוב – זועק לשמים. כוחות הכמהים לשייכות ולזהות רוצים להדביק ולאנוס את ההפכים.

ספר זה חובה הוא להבנת התפישה הדתית, הקובעת את אורח החיים של החרדי והחרדית, ובמידה רבה גם של החילוני והחילונית בימינו. החילונים ככלל – בין אם הם מכבדים את הדת, שונאים אותה או פוחדים מפניה – אינם מתחילים אפילו להבין שהבעייתיות נעוצה אך ורק ברעיון ההלכתי ובשום אופן לא באנשים. החרדים הם בדרך כלל קורבנותיו הראשונים והאומללים יותר של רעיון זה. מילדות מוטמעים בהם תפישות וצורת חשיבה המוכתבות ממציאות אחרת של תקופות קדומות.

ספר זה מאפשר להבין את השפה והמושגים ההלכתיים. לאחר הקריאה בו ניתן יהיה להבין למשל, מהיכן נבעה הכרעת הרב עובדיה יוסף לפסול את זכותה של האישה לרשת את הוריה, או מדוע סובר הרב הראשי לצה"ל שקדושת השבת חשובה יותר מחיי אדם שאינו יהודי.

וכיצד בית דין רבני בימינו פסק לאישה חרשת, שהתאלמנה ללא ילדים, שתקיים יחסי מין עם גיסה הנשוי.

ספר זה מעניק בסיס ותשתית ידע למי ששייכות, זהות, דת ולאום טורדים את מנוחתו. באמצעותו תיתכן חשיבה נוקבת ומעמיקה בנושאים אלה.

הספר נכתב על ידי אדם שאין כמוהו בנוף הישראלי: אדם המכיר את היהדות על בוריה לא פחות מגדולי הרבנים של ימינו; אדם שהיה רב וראש כולל ועילוי בעולם החרדי, וממשיך ללמוד יהדות ומחשבה יהודית גם לאחר שעזב את העולם החרדי; אחד הבודדים ואולי היחיד שיש לו גם את היכולת והידע וגם את האומץ והרצון להציב את המראה בפני הדת ההלכתית.

ירון ידען נולד ב-1961 ויש לו שמונה ילדים. הוא עוסק בחקר המקרא והתלמוד ומרצה בנושא; מאמריו נמצאים בספריות האוניברסיטאיות ומתפרסמים בכתבי עת; ידען כותב ביקורת על ספרות יהודית בעיתון הארץ ומתראיין אורח בנושאי יהדות בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים; ייסד ויו"ר ארגון "דעת אמת".

מתוך אירוע השקת הספר: