שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתאסתר ואחשוורוש עשו סקס?
14 שנים • Anon
איך אסתר עשתה סקס עם מלך גוי?

יריב

4 Answers
14 שנים • jsadmin צוות
שלום יריב,

מסיפור המגילה ברור שאסתר חיה חיי אישות עם אחשוורוש ומחבר המגילה ראה בזה שליחות להצלת העם היהודי. מבלי להיכנס לדקדוקי עניות שוליים: סקס עם גוי מותר/אסור כשמדובר בהצלת רבים.

אלא שבתלמוד, שדרכם לדקדק דקדוקי עניות ולהיכנס לפרטי המעשה, מתפלפלים הם וממציאים דברים כרוחב לבם הילדותי.

ראשית קבעו שהסקס עם אסתר היה מיוחד במינו: "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. אמר רב: ביקש לטעום טעם בתולה – טעם, טעם בעולה – טעם" (מגילה יג ע"א).

וכששאלו מדוע אסתר לא מסרה עצמה למוות ובלבד שלא תיבעל לגוי בפרהסיא – הרי על שלוש עברות נאמר יהרג ואל יעבור ואחת מהן הוא גילוי עריות. על כך השיבו: שאסתר הייתה פסיבית ולא עשתה מעשה ובלשונם: "אסתר קרקע עולם היתה" (סנהדרין עד ע"ב).

[מעניין לדעת שלמרות שאסתר הייתה פסיבית במיניותה אחשוורוש טעם טעמים שונים בביאה].

ומתוך סוגיה זו נחלקו חכמי צרפת מה דין יהודייה שנבעלה לגוי (תוספות, מסכת כתובות, דף ג, עמוד ב).

ללמדך את דרכי הדקדקנים בפלפולם כיצד הופכים סיפור קומי לכתבי קודש "במגילת אסתר כרומן היסטורי".

בברכה

דעת – אמת

14 שנים •
זו שאלה תמימה מאוד.

ואפולו עשה סקס עם הנימפות??

מדובר בסיפור אגדה ,בעיני, אינפנטילי.

בברכה.

ישראל

2 שנים • ליאור

ממה שכתוב כאן נראה שהבעיה של אסתר שהייתה נשואה למרדכי ונאפה. 
כאן הרבנים פסקו שמותר לאישה לקיים יחסי מין עם גויים לפיקוח נפש ואם היא נשואה זה מותר כדי להציל את הציבור (מעניין איך קובעים כמה צריך להציל כדי שזה יחשב ציבור). יש אפילו דעות שיחסי מין אלה אינם נחשבים. זה הזוי בהתחשב בזה שרוב האנשים חושבים שהתבוללות זה אחד החטאים החמורים ביותר. מאוד הופתעתי לראות את זה. 

מותר לקיים יחסי מין למען בטחון ישראל


 
 

2 שנים • ליאור

ממה שכתוב כאן נראה שהבעיה של אסתר שהייתה נשואה למרדכי ונאפה. 
כאן הרבנים פסקו שמותר לאישה לקיים יחסי מין עם גויים לפיקוח נפש ואם היא נשואה זה מותר כדי להציל את הציבור (מעניין איך קובעים כמה צריך להציל כדי שזה יחשב ציבור). יש אפילו דעות שיחסי מין אלה אינם נחשבים. זה הזוי בהתחשב בזה שרוב האנשים חושבים שהתבוללות זה אחד החטאים החמורים ביותר. מאוד הופתעתי לראות את זה. 

מותר לקיים יחסי מין למען בטחון ישראל