שאלות ותשובותעפ"י היהדות יש חובה לשחוט תינוק -מחיית זרע עמלק
12 שנים • caaeo auuaaa iacoada
מצוות מחיית זרע עמלק -היא מצווה המורה על רצח עם וכוללת גם את התינוקות בני יומם של העם העמלקי (לא כליאתם בבית כלא אלא שחיטה פשוטו כמשמעו ).

זהו רצון האלוהים . חכמים מספרים כי עצם בריאת העם העמלקי וייעודו הייתה לשם שחיטתם ע"י ישראל .

דעת האנושות לעולם לא תבין ולא תקבל זאת . אבל הנה זאת עובדה קיימת שכך דוגלת היהדות .

אני שואל –

1. האם עצם המצווה הזאת היא לא מספיקה בכדי ללמד ולהבין שהיהדות היא לא דת שכלית אלא אלוהית וממילא אין טעם לנסות להתחיל להבין אותה או להתעמק בשאר המצוות והאיסורים התמוהים שיש בה .

יתר על כן

2. כל מי שעדיין מחזיק בסממנים יהודים או בהשקפת עולמו משתלבים סמלי היהדות הרי שבעקיפין תומך באידיאולוגיה הזאת

והרי הוא שותף לפשע הזה .

אשמח לשמוע מה דעתכם בעניין ?

(נ.ב אדגיש בזאת כי הנני מקבל את דעת חכמי התורה וההסבר לעיל מניח את הדעת )
13 Answers
12 שנים • jsadmin צוות
יש מקרים שבהם אנו פוגשים רשע פרטי. במצב זה אנו מקפידים מאד שלא לפגוע בילדיו ובכלל בסובבים אותו, שהרי אינם אשמים. יתירה מזאת, תמיד קיימת התקווה שצאצאיו לא ילכו בדרכו, ויהיו טובים. וכדברי חז"ל – "מבני בניו של המן הרשע לימדו תורה בבני ברק". אבל ישנם מצבים אחרים, של חברה שכל כולה רשעות, שמגדלת את בניה מגיל צעיר על רשעות והילדים ממש יונקים זאת מינקות. ראיתי כתבות וקראתי מאמרים על קבוצות של ניאו נאצים באירופה, אנשים שאין שום דרך לדבר עימם בהגיון. אנשים שכל מערכת החשיבה שלהם מסולפת, שכל המערכת הרגשית שלהם עקומה. וכשמדברים עם ילדיהם הקטנטנים, רואים שהם כבר בגיל שבו הם כיולים לדבר, נגועים בעוצמות של שנאה חסרת הגיון שהפכה להיות חלק בלתי נפרד מאישיותם. במצב זה הסיכוי שייצא מחברה זאת מישהו טוב היא אפסית הסיכוי שמישהו מילדים אלה, או מהמבוגרים יותר, יחרוג מהעולם שבו הוא חי וייהפך להיות אדם טוב ואוהב, סטטיסטית אפשרות זאת לא קיימת. לכן באה התורה על ציבורים כאלה, על עמלק ושבעת עמי כנען, וכן על מדין, מצווה לא תחיה כל נשמה. ואכן כך עשו. התורה אינה מתארת לנו מספיק את רשעותם של עמים אלה, ועד כמה חדרה רשעות זאת לילדים הקטנים. אבל כנראה שזאת היתה המציאות. (אגב, מצאו בצפון אפריקה מקומות יישוב כנעניים, שליד המקדשים מצאו אלפי כדים קטנים עם אפר של ילדים קטנים שהוקרבו במקום. עם זה עם ישראל התמודד בכניסתו לארץ!)

מעמלק שלא השמידו יצא המן הרשע שביקש להשמיד את עם ישראל…

אם תשאל אז למה השם ברא אותם מראש לרשעים אלו ושימותו התינוקות? תשובה: להשם יש חשבון איתם מגלגול קודם.
12 שנים •
שאלה.. ונניח היית פוגש לפתע ילד בן 3 עמלקי… היית הורג אותו? ומה לגבי אביו ואימו?
12 שנים •
ברצוני לתקן כאן טעות עלמנת להעמיד דברים על דיוקם

ציטוט של חוזר בתשובה לאחרונה

חכמים מספרים כי עצם בריאת העם העמלקי וייעודו הייתה לשם שחיטתם ע"י ישראל .

הדבר אינו נכון

ראה פסק הרמב"ם

שמדובר רק במידה שעמלק אינו מסכים להשלים עם ישראל

הלכות מלכים ומלחמות פרק ו

א אין עושין מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראין לו לשלום–אחד מלחמת הרשות, ואחד מלחמת מצוה: שנאמר "כי תקרב אל עיר, להילחם עליה–וקראת אליה, לשלום" (דברים כ,י). אם השלימו, וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן–אין הורגין מהן נשמה; והרי הן למס, שנאמר "יהיו לך למס–ועבדוך" (דברים כ,יא).

ה [ד] ואם לא השלימו, או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות–עושין עימהם מלחמה….. ו במה דברים אמורים, במלחמת הרשות, שהיא עם שאר האומות. אבל שבעה עממין

ועמלק [בתנאי ] שלא השלימו , אין מניחין מהם נשמה:

כלומר רק במידה ועמלק אינו מסכים להשלים עם ישראל ולקבל עליו שבע מצוות בני נוח ועבדות

אנא תקן את דבריך

12 שנים •
"וממילא אין טעם לנסות להתחיל להבין אותה או להתעמק בשאר המצוות והאיסורים התמוהים שיש בה"

לחוזר בתשובה – זו היתה עמדתו של ישעיהו ליבוביץ, שבדת אין עקרונות מוסריים עליהם אנו כבני אנוש יכולים להתייחס ורק עשייה לשמה שאינה נועדה לשרת את טובתו של האדם תצדיק אמונתו.

לעומת זאת היו הוגים אחרים שדווקא חיפשו עקרונות אלו ולעיתים אף יפרו מצווה, בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך" ויצרו מרחב רב של פרשנויות כדי להצדיק אי קיומה של מצווה.

כאדם חושב עליך לשאול את עצמך האם אתה מעוניין בעשיית דבר מה המנוגד למצפונך ולרגשותיך משום שלשיטתך הדברים נאמרו מפי האל.

האם לא היה זה אברהם אבינו שהתווכח עם האל בעבור אנשי סדום?

12 שנים •
מעניין יעקב שהבאת את הנאו נאצים כדוגמה. זאת משום שהטקסט שלך – אולי איננו נאצי ממש – אבל מוכן להשלים עם רצח ילדים בתואנה שלהם או להוריהם יש חשבון עם הבורא מהגלגול הקודם. כמה זה כבר שונה מהטענה שאנשים הם בני מוות כי נולדו לגזע נחות וטמא? שאין שום אפשרות שיחזרו בהם מדרכם כי הם פשוט רעים מעצם הולדתם?

גם מה שאמר הפלוני לא ממש מצהיל את רוחי. כי בשורה התחתונה מתירים כאן להרוג ילדים בגלל שההורים שלהם מנוולים. לא מתוך חוסר ברירה (למשל מצב שבו מחבל יורה עלי מאחורי גבם של ילדים ואין לי ברירה אלא להשיב אש) אלא כי ההורים כה מנוולים עד שיש להשמיד את כל העם.

ובכן שאלה לי אליכם, אם יש לכם ילדים: איזה מעשה נורא שתעשו, איזו התנהגות מתועבת שתתנהגו, מצדיקים את הריגת הילד שלכם?

ההגיון של יעקב מצדיק או לפחות מטשטש את כל העוולות שנעשו ליהודים במרוצת הדורות כולל במלחמת העולם השנייה. הרי אם היה שבט עמלקי כלשהו באירופה (הצוענים למשל?) ואם היטלר היה מחליט להשמיד אותו ולא את היהודים – נו, אז הכל היה בסדר נכון? איך אני יכול לשנוא מישהו על טעות טכנית? אז הוא חשב שאלו היהודים שצריך להשמיד ובעצם זה עם אחר, זו כבר לא רשעות, סתם טעות תמימה כמו זו של טייס שהפציץ את הכוח הלא נכון במלחמה, קורה.

או שהשמדת ילדים היא מעשה נפשע ומתועב או שהיא יכולה להיות מוצדקת, למשל אם המשמיד הוא יהושוע והילדים איתרע מזלם להיוולד ביריחו. אם אני מקבל את האפשרות השנייה אני לא יכול לגנות אף מנוול בעולם, רק להגיד שהוא עשה טעות טכנית.
12 שנים •
לפלוני

דברי הרמב"ם האלו אינם מוסכמים על הכל – זהו חידוש שלו.

ולהערכתי, כמו עוד הרבה 'הברגות' אפולוגטיות של הרמב"ם – זה גם לא נכון. למשל בג'נוסייד שביצע המלך שאול, לא נראה שדרשו לשלום. (אגב, לגבי בעלי החיים – מה חטאם שאדוניהם לא הסכימו לשלום)?

מעבר לכך, לא מדובר כלל על שלום במובן של peace, בדומה לזה שיש מדינת ישראל לבין מצרים, אלא בהצעה לכניעה מחפירה ללא תנאי, הכוללת התאיינות מוחלטת הן בתחום החומרי והפיננסי (אפשר לקחת מהם חופשי קרקעות, רכוש, כסף, אנשים לעבדות, נשים לשפחות מין), הן בתחום התרבותי והדתי (מרגע זה ואילך אסור להם לעבוד אף אל מלבד יהוה. כמובן שכל פסלוני האלים המוערצים עליהם ומקדשיהם ושאר חפצי פולחן דינם להשמדה), ואפלייה חמורה בתחום המשפטי (למשל "בן נוח נהרג על (גניבת) שווה פרוטה"). ראה רמב"ם שם פרק ו' הלכות א' ב' ופרקים ט' ו- י'.

אף אדם עם כבוד עצמי שעולה על זה של עכבר מוטנטי לא יסכים ל'שלום' כזה. זה הרבה יותר גרוע מאשר חוזי הווסאלים שהיו למלכי אשור עם מלכי יהודה למשל (למשל לא אסרו עליהם לעבוד את יהוה ולא כפו עליהם לעבוד את אלי אשור. גם לא החרימו להם רכוש ונשים לשפחות מין וכו' וכו'. כשאנטיוכוס גזר כמה גזרות בדידות בכיוון הזה, למשל הכניס פסלון של אל אחר למקדש של יהוה, תראה איזו התקוממות נוצרה. תחשוב על הדרישה להפסיק לעבוד את כל האלים שלך).

12 שנים •
שמת לב שסתרת את עצמך? "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק" המן הוא מזרע אגג מלך עמלק. מכאן שיש סיכוי שיצאו מעמלק צאצאים טובים (שלא כפי שכתבת). מ.ש.ל.
12 שנים • jsadmin צוות
חובה לפרסם תשובה למתן.

לא סתרתי את עצמי כי מאותם ילדים עמלקים שהתבקשו לרצוח במדבר לא היה סיכוי שיהיו צדיקים ומשני צדדים הם עמלק האבא והאמא אך מי שמצדד אחד רק אז זה אחרת.

הנה פרשנים:

רבים תמהו, איך יתכן שמבני בניו של המן, שהיה מזרע עמלק, נתגיירו ולמדו תורה בבני ברק. רבינו יהודה ב"ר יקר ז"ל – רבו של הרמב"ן, בספרו 'פירוש התפילות והברכות' (בביאור מטבע הברכה בברכת 'ועל הצדיקים'), וז"ל:"ואפשר לומר דוקא אם הוא מזרע עמלק מאב ואם". כי יתכן שבני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק היתה אמם מאומה אחרת.
12 שנים • jsadmin צוות
מתן ועדו,

מי שיש לו גנים מזוהמים 7 דורות אחורה זה לא כמו מי שנולד ממש לתוך הרוע וינק אותו כמו תינוקות עמלק במדבר שנולדו לרעים ולא היה להם סיכוי ולמה שמעו להשם?

אם היו מפרסמים את דברי היית מבין שהיום לא הורגים ילדים ועמלק התערבב בין העמים. פעם יכלו כי היו ניסים גלוים יותר וידעו שמה שהשם אומר הוא יודע.

מי שיש לו משני צדדי ההורים גנים עמלקים שלמים וגם היה בדור הרשעים במדבר וינק מהם ממש אז השאלה היא מה הוא רוצה להילחם ואז להורגו או לעשות שלום ואז יש לו סיכוי, אך לא יוכל להתגייר ולא יקבלו אותו.

12 שנים •
אפי. אני מבין ממך שאלוהים הכל יכול יוצר מצב שבו תינוקות יוולדו ותהיה מצווה להורגם. נו טוב, שיבושם לך הבורא הזה שלך רק אל תקרא לו בשמות כמו 'צודק' , 'חנון ורחום' או שאר כינויי חיבה שלא ממש מתאימים ליצור המפלצתי שאתה מציג בפני.
12 שנים •
ממש אירוניה מדהימה של ההיסטוריה:

היה בהיסטוריה עוד עם אחד שקיבל על עצמו כמצווה בלתי מתפשרת להשמיד עם אחר בטענה שאף אדם מקבוצה זו לא ראוי לחיים. הם אפילו חוקקו לצורך העניין חוקים מפורטים המגדירים מה מספר הסבים והסבתות ממוצא מסויים אשר לפיהם יש לכלול אדם כלשהו בקטגוריה של אלו הראויים רק למות.

למרבה המזל, אותו עם של גויים נבערים השכיל להתפקח מאז. מעניין שדווקא העם היהודי ההומאני והרחמן לא מצליח להתנתק מאותם הבלים ברבאריים וחסרי שחר מאז ראשית ההיסטוריה ועד היום (וראו דברי אפי לגבי סבתות – ישר לחוקי נירנברג).

12 שנים • jsadmin צוות
התכוונתי לומר שזה לא בגלל הגנים, אלא זה בגלל הגלגול הקודם והמשכתי את דברי קודמי זה במקרה המוות. במקרה שלא מקבלים אותם אז זה תלוי בגנים, (אם יש לו שתי סבתות או סבא וחצי… סתם) אבל לא באשמתם, אלא בגלל באמת גלגולו הקודם והגנים זה סימן שחטא בגלגול הקודם. בגלל שאנשים כמוכם לא מאמינים אז היום השם בכוונה ערבב אותם שלא נזהם, אבל בדור המדבר הכירו בעליל בהשם ומשה ע""י ניסים וזה היה תקף אפילו להרוג. הגנים של המן הרשע העידו עליו שהוא כזה ואם היו הורגים אותו קודם אז… טוב לפחות יש לנו את פורים…
12 שנים •
ליעקב, פלוני, אפי ולכל מי שחשוב כמותם 0אפילו קצת ועל חלק מדבריהם): אתם אנשים מופרעים וסובלים מאותה מחלה כמו הנאצים ימ"ש. אני פשוט לא מאמין שאני קורא את הדברים שלכם וממלמל לעצמי "לא יכול להיות". היום במאה ה-21 יהודים מתבטאים בצורה מופרעת כזו ???

רק מאמינים דתיים יכולים להיות כה מופרעים. רק לימודי דת והשפעות של אמונה מופרעת יכלו להביא אתכם לחשוב כך, להתבטא כך והכי גרוע להתכוון להבלים הנפלטים מפיכם ברצינות.

עידו היקר יש מצבים ואנשים שאין מה לדבר איתם עוד. אני שמח שהם חושפים מופרעותם כך בציבור על מנת שיבואו הבריאים בנפשם ויקראו ויבינו הסכנות באמונה בכלל ובד בפרט.

הצדיק היהודי

עמית