שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתשבע ארצות בזוהר
16 שנים • Anon
כיצד דעת – אמת מסבירה את הציטוט בזוהר שנכתב לפני כאלפיים שנה : "ארץ אחת ממש הוציאו המים וממנה נתהוו ז' ארצות". (זוהר חדש פרשת בראשית דף כא' עמוד א')

הרי איך בן אנוש יכל לנחש לפני אלפיים שנה על קיומם של שבעת היבשות?

5 Answers
16 שנים • jsadmin צוות
שלום לך,

לפני שאתייחס לדברי הזוהר שהזכרת, אנסה לעמוד על דעתך – שלשיטתך מחבר הזוהר "ידע" מה שלא אמור היה לדעת בזמנו. מכאן משתמע, שלדעתך, "רוח הקודש" יצאה מאחורי הפרגוד ולחשה באוזנו של מחבר הזוהר "סוד" כמוס, ומחבר הזוהר גילה אותו בכתובים. משהו מאוד מוזר מתחולל בלב המאמין. לדעתו, רוח הקודש "מידי פעם" מגלה רזין כמוסין, כך סתם אפילו ללא תועלת (וכי מה תועלת לדעת כמה ארצות יש? אתמהה!) במקום לבוא וללחוש לחכמי הדור משהו בעל תועלת יתירה, כגון: רפואה ממגפת הדבר, ממחלת החולירע, האבעבועות…. אולי לגלות את מכונת הסריקה כדי שיסרקו את אותיות התורה לבל תיפול שגגה מאת הסופר סת"ם. וכיוצא באלה דברים רבים המועילים לבריות אלא הכל השאיר למדענים בשר ודם (שאינם מאמינים באלוהי ישראל) שבעמל רב ובזמן ממושך הגיעו לאן שאנו כאן היום: טכנולוגיה להתפאר, רפואה מתקדמת, תוחלת חיים מרנינת לב וכו' וכו'. אך כך טבע הבריות לפרגן "לאלוהים" את הטוב, ואת הרע ליחס לבשר ודם הכל כדי להצדיק את הזייתם.

ועכשיו לדברי הזוהר עצמם: והנה הציטוט המלא: "כד אסיק יבשתא מבין מיא קרא שמה ארץ הה"ד ויקרא אלהים ליבשה ארץ. ותנא ז' שמות קרא [לה] ארץ אדמה גיא נשיה ציה ארקא תבל. גדול שבכולם תבל דכתיב והוא ישפוט תבל בצדק [תהלים ט] הה"ד אשר שם שמות בארץ. אר"י ז' רקיעים ברא הקב"ה כנגדם ברא ז' ארצות. ותאנא ארץ אחת ממש הוציאו המים וממנה נתהוו ז' ארצות כדאמרן" (זוהר חדש, כרך א, פרשת בראשית, דף כא, עמוד א).

תרגום: כשאלוהים העלה את היבשה מתוך המים קרא שמה "ארץ". ולכן נאמר בפסוק: "ויקרא אלוהים ליבשה ארץ". ושנינו: שבע שמות קרא ליבשה: ארץ, אדמה, גיא, נשיה, ציה, ארקא, תבל. גדול שמבין שבע הארצות "תבל" משום שנאמר בפסוק: "והוא ישפוט תבל בצדק" ולכן גם נכתב: "אשר שם שמות בארץ". אמר ר"י שבע רקיעים ברא אלוהים וכנגדם ברא שבע ארצות.ושנינו שתחילה יצאה ארץ אחת מהמים וממנה נתהוו שבע ארצות כפי שהוזכר למעלה (עד כאן התרגום).

שים לב לטעותו של מחבר הזוהר באומרו: "שבע רקיעים" וכי לאיזה רקיעים התכוון בדיוק מחבר הזוהר? עיין בדברינו "ידיעת חכמים במבנה הקוסמוס" ושם תדע לאיזה רקיעים התכוון. לגבי שבע הארצות, מחבר הזוהר גילה במקום אחר למה התכוון בשבע ארצות הללו: שבע ארצות אחת מתחת לשנייה כגלדי בצלים, כדוגמת שבע הרקיעים, שהבין בהזייתו, שממש מזכירים את סיפורי "עליסה בארץ הפלאות" בו הוא מספר על חכם שטבע במצולות ים ופגש אנשים: (על פי תרגומו של הסולם, אות קלד-קמה): "ר' יהודה פתח: 'ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים' וגו' – בוא וראה: בשעה שברא הקב"ה את העולם, ברא ז' רקיעים למעלה, ברא ז' ארצות למטה וכו' וכל הרקיעים הם אלו על אלו, כקליפות בצלים המלבישות אלו על אלו, אלו למטה ואלו למעלה וכו' כעין זה ז' ארצות למטה, …ר' נהוראי סבא ירד לים הגדול, ונסער הים ונאבדו כל אלו שהיו באניה, וקרה לו נס וירד בשבילים ידועים בלב ים, ויצא מתחת הים לישוב אחד. וראה מאלו הבריות, שכולן קטנות והיו מתפללות תפילה, ולא ידע מה אומרות. קרה לו נס ועלה. אמר: אשרי הם צדיקים שמשתדלים בתורה, ויודעים הנסתרות של סודות עליונים, אוי לאלו החולקים על דבריהם, ואינם מאמינים, מיום ההוא והלאה, כשבא לבית המדרש שהחכמים היו אומרים דברי תורה, היה בוכה. אמרו לו: למה אתה בוכה? אמר להם: בשביל שעברתי על אמונה בדברי חכמים [- דהיינו שלא האמין שיש ז' ארצות שבהם בריות משונות עד שראה אותן – פירוש הסולם], ואני מפחד מן הדין שבעולם ההוא" (הזוהר, כרך ג, פרשת ויקרא, דף ט ע"ב-י ע"א).

עוד נוסיף, שחלוקת שבע היבשות היא חלוקת הגיאוגרפים והיא חלוקה דיי מלאכותית (וכי מדוע אסיה ואירופה לשתי יבשות יחשבו?) ויש המחלקים את מספר היבשות לשש, חמש וארבע (עיין בערך "יבשת" בויקיפדיה).

כדי להמחיש לך שמחבר הזוהר לא זכה שרוח הקודש תתפנה עבורו לגלות לו רזין עילאין נביא עוד כמה טעויות שהיו נפוצות בזמנו:

לדעת מחבר הזוהר יש ארבע יסודות וזו שטות גמורה עיין במאמרו של פרופ' ריבלין: "ארבע היסודות בכתבי הקודש".

לדעת מחבר ספר הזוהר: השמש אינה מאירה מעצמה עיין "פרשת בראשית".

ובפרשת "ביאת המשיח" של הזוהר (פרשת שמות, דף י עמוד א) מחישוביו משתמע שהמתים שנקברו בגליל היו צריכים כבר לקום מקבריהם בשנת 1534 (לערך, תלוי מתי מחשבים את תחילת הגלות השנייה) עיין עוד בעניין ביאת המשיח שבכל דור ודור בתשובתנו: "המשיחיות היהודית לדורותיה".

בברכה

דעת-אמת

16 שנים •
שלום לצוות דעת אמת,

ראשית רצוני לומר שהתשובה מעולה וממצה את הדיון עד הפרטים הקטנים ביותר.

ואני מודה לכם על עבדות הקודש שלכם.

אך ברצני להוסיף מס' נקודות, אם יורשה לי

.1רבנים רבים (את שמם לא אציין) טוענים בפה מלא, שהזוהר בפרשת ויקרא כותב בלי ספק שכדור הארץ הוא עגול.

ועניתם על כך יפה במאמרכם השונים.

רק ברצוני להוסיף שפירוש ה- "סולם" בזוהר מאמר "ויהי מארת" אומר בפרוש : "שהיה האדם רואה בו מסוף העולם עד סופו" – היינו כדור הארץ שטוח לדעת רבנו אשלג.

2 . לדעת חוקרים רבים, ישנו קשר ברור בין הרמב"ן לבין כותב הזוהר. (אולי רבנו דליאון למד מכתבי הרמב"ן) הרי הרמב"ן טוען שהשמש לא מאירה מעצה ולכן שמה "מאור השמיים" ולא "אור השמיים", כפי שהזוהר טוען זאת, ב- כרך א', פרשת בראשית, דף לג ע"ב.

בנוסף שניהם חיו בספרד בתקופות קרובות.

.3 לגביי היבשות, הזוהר מעגן את עצמו בפסוק מן התורה להלן:

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל-מָקוֹם אֶחָד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה וַיְהִי-כֵן " בראשית א' פסוק 9

לדעתי אין סיבה לעיין בכתבי הזוהר אלא מספיק לקרוא את דברי הרמב"ן על הפסוק הנ"ל:

"והנה הן שתי גזרות, כלומר שני ענינים נעשים בחפץ אלהים הפך מן הנאות בטבעם, כי הראוי לכבדות העפר ולקלות המים כנגדה, להיות עמוד הארץ אמצעי, והמים מכסים עליה מקיפים אותה מכל צד. ועל כן אמר: יקוו המים מתחת השמים, כלומר אל מקום שפלות, ואמר: ותראה היבשה, וקרא להם שמות בהיותם לובשים הצורות האלו, כי מתחילה היה שמם "תהום"" (הרמב"ן שם)

דברי הרמב"ן מסבירים שני דברים עיקריים

א) שהארץ עומד באמצע העולם והמים מקיפים אותה מכל צד לכן היא חייבת להיות שטוחה. ( אולי מעגלית כמו אי באמצע ים) ונוכל לחזק את דבריי מתוך מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז הלכה לח: "אבא חנן אומר משום שמואל הקטן העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם, לבן שבו, זה ים אוקיינוס, שמקיף את כל העולם כולו, שחור שבו, זה ישוב".

ב) כשהמים נסוגים הארצות מתחילות להיווצר כפי שמתאר זאת הרמב"ן בלשון רבים, ולכן לדעתו לא היה שום פיצול אלא הארץ נוצרה כפי שהי, ולא חל בה שינוי

4 . הזוהר הוא מדעי? – דומני שלא, בנוסף אנו יודעים שגילה של קרקעית הים העתיקה ביותר היא 200 מיליון שנה, וכדור הארץ כידוע מתוארך ל4.6 מיליארד שנה. ניתן לראות את תנועת הפיצול מכאן : http://www2.wwnorton.com/college/geo/egeo/animations/ch2.htm#5 לראות את השכבות שנוצרו מתוך הים, בתהליך של "רק" 200 מיליון שנה.

אפוא דתניא, שהקרקע שאנו הולכים עליה היום נוצרה בתליך אחר ולא נסיגת הים.

ודרך אגב, אם כל העולם היה מכוסה מים אזי הם לא יכולים לסגת אחורה, זה חוק פיסיקלי בסיסי ביותר.

סארגון

13 שנים •
באשר לחילוק היבשות, יש שאומרים שגרינלנד היא יבשת, ולפי זה מסתדר העניין שאירופהאסיה נחשבה ליבשת אחת.

סתם אחד
11 שנים • jsadmin צוות
1. אם טובי מומחי הגיאוגרפים שבעולם (והם לא קשורים ליהדות) קבעו שיש בעולם שבע יבשות, מי אתם שתבואו ותגידו "אולי נחבר את אסיה ואירופה וכך לא יצאו 7 יבשות אלא 6" אנשים מהשורה עוד יאמינו לכם ש"הכשלתם" את הזוהר בהברקה מוחצת

2. אין קשר לבצלים לבין עליסה בארץ הפלאות זהו רק דימוי כיצד עשויות השכבות אלה על אלה כי.. מה לעשות בנתיים לא ניתן להעיף אדם שנות אור במרחבי החלל אז צריך תיאור מוחשי כלשהו לא? קצת היגיון הכל יהיה בסדר אצלכם

זה כמו שבימי הביניים הייתי מתאר את כדור הארץ כאבטיח או משווה את צורתו לירח, נו יש לי ברירה אחרת? בני אדם אוהבים דברים מוחשיים שהם מכירים מחיי היום יום

בקיצור אני קורא כאן הרבה מאמרים נוטפי בורות שנאה ולגלוג כלפי חכמי היהדות, אפילו עכשיו אנחנו לא יודעים את כל מה שהם ידעו בזמניהם – ללא מכשירים טכנולוגיים מתקדמים! אז תנו כבוד כי זו רק טיפה מן הים

מי שמבין דבר (תורה) לא יפול במלכודת המילים הזאת

מי שלא.. יאמין גם יאמין לכל שטות שיכתבו כאן
10 שנים •
אין ספק צוות האתר- כתיבתכם את המאמרים לעילא ולעילא, הנגשת המקורות מפליאה והבאת ההוכחות בהחלט מקצועית!

אך כמו שאתם מרבים לטעון שידיעות חזל שגויות וטעויות רבות בידם, נסו לברר אף אתם ויכול להיות שתופתעו לגלות דברים חדשים ולא עי בירור מתוך שנאה והשמצת דברי חזל.

הזוהר נכתב עי רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של ר עקיבא כשהיה במערה וברח ממלכות רומי שרצתה להורגו ואת בנו.

בניגוד לטענותיכם, רוח הקודש לא מפנה חלון בלוז כדי לגלות רזים מופלאים אך חסרי משמעות לחכמי ישראל, אלא נגלית לחכם הלומד דבר מסוים וכאשר מתקשה בו ולא עולה תלמודו בידו, באה רוח הקודש ומסייעת לו.

אם כך השאלה היא לא על רוח הקודש כי אם על רשבי עצמו ומדוע התעסק בשאלה זו אך בדיוק כמוכם, רשבי התעסק באינספור נושאים וקטע זה בזוהר מדבר על לימוד מסוים שלו או בקיצור, אל לכם להיתפס בקטע אחד מהזוהר העוסק בדבר מופשט ולאו דווקא בעל נפקא-מינה לעולם, ולהוכיח דרכו שכל הזוהר מלא בשטויות.

בנוסף, ידוע שרשבי כתב את הזוהר רק בסוף חייו ומן הסתם עד שהגיע לדרגתו זו, למד הרבה והתעסק בהמון נושאים שבטח כללו גם רפואה ומדע אחר, אך עד שהגיע לדרגת רוח הקודש, התעסק באותו דבר מסוים שהבין לגבי כדור הארץ.

לענייננו, עד אשר לא נחפור אל תוך כדור הארץ ונגיע למרכזו ( תוכלו לומר שדברי תלויים באויר ובמרכז הארץ לבה רותחת והיא גרעין הכדור וכו ) לא נוכל לדעת מה האמת מאחר ודברינו בגדר תאוריה הם, ותיארוך העולם הוא לא דבר חד משמעי והשתנה לא מעט מאז התחילה השיטה ככה שלא מחייב לחפור במרחק 200000000 שנה כדי להגיע לשכבה כזו או אחרת.

ודבר אחד אחרון- ידוע שאגדות חזל בגמרא מובאות ברובם כדי להעביר מסר או עניין ולא מובנות כפשוטם ( עיינו בספר עין איה של הרב קוק ) שלא כמו ספר הזוהר, ולא שייך להשתמש באגדות חזל כדי להפריך דבריו של רשבי שהיה תנא ( דור לפני האמוראים חכמי הגמרא עד כדי כך שאמורא לא יכול לחלוק על קביעה של תנא ) וכתב דברים מתוך לימוד אחר והשגות אחרות וחזל רק מנסים לפרש דבריו לפי ידיעותיהם ולא מחייבים הם אותו.

אך בכל זאת, תודה על תרבות דיון ועל מקצועיות במיטבה, כמעט שכנעתם אותי!