יוסי שילוח

פרופסור למתימטיקה ומדעי המחשב מעבדת המחקר של י.ב.מ. חיפה

הבעייה העיקרית שלי עם הדת איננה האמונה בדברים שאי אפשר להוכיח ובדברים הסותרים בעליל את ממצאי המדע המודרני. הבעייה שלי היא עם המוסר של הדת. במקום הראשון – גזענות. אנחנו העם הנבחר, עם סגולה, לכל יהודי יש נשמה יתרה, הגוי משול לחמור ועוד ועוד. נמאס! העם שהכי סבל מגזענות מחזיק בדת גזענית להחריד. התוצאה המעשית היא היחס לגויים בהלכה, האיסור לחלל עליהם את השבת ועוד דברים שעושים אותי אנטישמי בעל כורחי. במקום השני – עבדות. כמות הפלפולים בנושא עבד עברי ועבד כנעני היא אדירה. הנושא לא עבר מן העולם, הרמב"ם מקדיש לו פסקי הלכה רבים ובעקבותיו גם השולחן ערוך. פסקי הלכה בנושא עבד ושפחה כנענים הם מהמזעזעים ביותר שניתן להעלות על הדעת. גם אני בתור ילד דתי למדתי הלכות אלה בזמן המודרני. גם אם יגידו לך שזה לא נוהג בדורנו, הטפטוף הזה מחדיר רעל נקי לנשמת הילד. במקום השלישי – היחס לנשים. אשה פסולה לעדות, הנשים דעתן קלה, הן חייבות לציית לגבר ולשרת אותו ואוי לה למי שתסרב. הפסיקות האלה אינן נחלת העבר, משמרות הצניעות, העדר נשים מבתי דין רבניים, קוי מהדרין כל אלה נוהגים גם היום. במקום הרביעי – היחס לבעלי חיים. מצד אחד יש מספר מצוות בנושא צער בעלי חיים בתורה אך מצד שני המקדש שטוף בדם הקורבנות. הכהן הגדול ביום הכיפורים – היום הקדוש ביותר, עסוק בעיקר בלהרוג בעלי חיים ולרחוץ את ידיו מהדם וחוזר חלילה. סך הכל הוא רוצח 13 בעלי חיים ביום זה. במקום החמישי – היחס להרג המונים חפים מפשע. אני מונה זאת במקום החמישי כי לא מדובר במצוות הנוהגות לנצח אלא ביחס למקרים שהיו. ראש וראשון יהושע בן נון המפקד הנערץ שמסע הכיבוש שלו לווה בטבח שיטתי של נשים וילדים. לדעתי – אם בצורה זו רכשנו את הזכות על ארץ ישראל, אין לנו שום זכויות עליה והגונב מגנב פטור. שני – אליהו הנביא רוצח נביאי הבעל. כמה טבעי זה שמי שלא מאמין במה שאתה מאמין מצווה לרצוח אותו. וכך גם הרמב"ם בהלכות ממרים פרק ג' הלכה ב': האומר אין תורה מן השמים מצווה להורגו ללא עדים וללא התראה (כלומר ללא משפט). שלישי – היהודים במגילת אסתר שכאשר קיבלו קצת כוח מיד ניצלו אותו לטבוח בשונאיהם ובמספרים מרשימים מאד. הרביעי – מצווה קיימת ועומדת לעד לרצח עם – השמדת עמלק בגלל שאבות אבותיהם הסתכסכו עם עם ישראל. כל הדברים הללו אינם נאמרים בריש גלי. כסוחר הפורש מלמעלה את מרכולתו הטובה כך מראים לנו הדתיים את ערכי המשפחה והשבת, אשת חיל שכבודה פנימה, נעימות והסבר פנים. כל זה יוצר רושם מוטעה. כאשר המוסר הטבעי של אדם דתי מגיע להתנגשות עם מוסר התורה, המוסר האלוקי ,יעני, מנצח. לכן אפילו צמחוני דתי יצדד בהקרבת קורבנות כי זו מצווה. זה מה שעושה את הדת מסוכנת וזה מה שעושה את הדתיים לאנשים מסוכנים בפוטנציה. לכן אני מפחד לא רק מהחרדים אלא גם מחובשי הכיפות הסרוגות למיניהם. גם כמות הילדים שהם עושים מראה חוסר התחשבות מוחלט עם ערכי הסביבה והמשאבים הקיימים בעולם שאיננו מסוגל לתמוך בריבוי כזה לאורך זמן. וזה בהחלט בא על חשבון כולנו בלי שנשאלנו אם אנחנו מסכימים לכך. בגלל כל הדברים שציינתי אני תומך נלהב בדעת אמת. תנועה זו ממלאת שליחות עליונה באומץ רב תוך ספיגת חרפות וגידופים ואף איומים ברצח. הגיע הזמן שנחשוף בציבור את ערוותה של הדת כפי שנעשה בדעת אמת במדור "דת ומוסר". היא לא מוסרית, היא מסוכנת ומאמיניה לוקים בסוג מסויים של אוטיזם – אין שום דרך לתקשר איתם בהגיון בריא גרידא. הגיע גם הזמן לפעול בצורה פוליטית. אני תומך במפלגת אור או בכל מפלגה אחרת שתרוץ לבחירות עם מצע אנטי דתי ותחשוף במסע התעמולה שלה את כל הדברים שהדתיים מחביאים עמוק עמוק במרתף – לדעתי במודע.

פרופ אריאל נובופלנסקי

חוקר ומרצה באבולוציה ואקולוגיה אבולוציונית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרעיונות והפעילות אותם מקדמת "דעת-אמת" חשובים וחיוניים לאיכותן, חוסנן ואריכות ימיהן של החברה היהודית, הישראלית ובעצם של כל חברה מוסרית, הומאנית וחפצת חיים באשר היא. הדיסוננסים המבישים והמביכים בין תפיסת ההלכה היהודית הכתובה והערכים עליהן מושתתות חברות מודרניות לא רק גדולים במימדיהם, אלא גדלים במהירות עם הזמן. לדעתי, המפתח הוא לא המלחמה באמונה הדתית כשלעצמה, אלא בבורות, שפטרוניה למיניהם מפיצים במרץ בלתי נדלה, חלקם מתוך אמונה אמיתית בחשיבות בורותם הם, ורבים אחרים- מתוך שימוש ציני בבורותם של חסידיהם. אשר על כן, מאבקנו צריך להיות בבורות על כל סוגיה שכן חלקים גדולים וגדלים בחברתנו מוותרים לא רק על ידיעת צורת אות אלא על הבנת הצורך והרצון לדעת אותה. מבחינה זו, אין מצבינו שונה מזה שהיה לפני 1500 שנה. ואולם, בבואנו לבער את הבערות, יש להיזהר מנפילה במלכודותיה. קל ועל פניו נראה מובן והגיוני להתייחס לנטייה האנושית להאמין ב"כוחות נשגבים" למיניהם בזלזול והתנשאות, אך רק התעמקות בסיבתיות (על כל צורותיה) של נטייה אנושית זו עשויה להביא לביעורן. הבנה כזו דורשת גיוס של מאמצים ניכרים- לוגיים, מדעיים, רגשיים ורוחניים, וההכרה בנחיצותם חיונית להצלחת המאבק.

יאיר עברון

פרופ' אמריטוס, החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב ועמית מחקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי

דעת-אמת הינו מפעל בעל חשיבות ראשונה במעלה בציבוריות הישראלית. ההתחזקות המואצת של הסקטור החרדי והחרד"לי בישראל מהווה איום חמור על אופי המדינה והחברה כאן. דעת-אמת הינה קול שפוי ורציונלי התורם תרומה חשובה ביותר להפצת חשיבה חופשית, חילונית והומניסטית.
במאבק על דמותה העתידה של החברה הישראלית יש לדעת – אמת תפקיד חינוכי מרכזי.

בועז עברון

פובליציסט, היסטוריון, מאז 1973 מייסד ומנהל המפעל לתרגום ספרות מופת ולאחרונה המפעל לספרות מופת עברית שבמסגרת מינהל התרבות.

אני סבור שהמאבק שאתה מנהל במסגרת "דעת אמת" נגד שטיפת המוח החרדית והחרד"לית הוא אחד המאבקים החשובים ביותר המתנהלים במדינה כיום, והוא קשור בצורה זו או אחרת לכל המאבקים החשובים האחרים, כגון המאבקים לשלום, לצדק חברתי, לשוויון האשה, לשוויון אזרחי ואנושי. בכל אלה אתה מוצא את החשכה הדתית=לאומנית כגורם יסוד המפעפע בכל הרע והגזעני במדינה הזאת. אני מברך אותך ואת המסייעים בידיך על מאמציכם. בהוקרה מכל לב

רון אהרוני

פרופסור בפקולטה למתמטיקה בטכניון

"דעת אמת" הוא מפעל חשוב של מי שהיה שם ויודע, ומסוגל לענות כסיל כאיוולתו. האמת (שלי) היא שהדת היא איוולת גדולה יותר משתהיה ראויה בכלל למענה – היא אינה אלא המצאה סהרורית, שלו היה אדם בודד בא עם רעיונותיה הוא היה בוודאי נסגר בבית משוגעים. ייתכן שהמלחמה בדת צריכה להיות קיצונית יותר – מסע הסברה לא מתפשר, מלחמה נחרצת בחשכה, מלחמה בבתי משפט נגד מנהג ברית המילה (משום מה מילת נשים נחשבת לפרימיטיבית, מילת גברים היא מובנת מאליה), מאבק להוראת האבולוציה בבתי ספר, מסע שמטרתו להגיע למצב שבו דתיים ירגישו צורך להתנצל על אמונתם. אבל "דעת אמת" היא צעד ראשון, נועז וחשוב בכיוון הנכון.

ד"ר שמואל בן-דור

אמריטוס, פסיכולוג ואנתרופולוג המחלקה למדעי ההתנהגות אוניברסיטת בן-גוריון באר-שבע

"עמותת דעת-אמת, לדעתי, היא מרכיב חשוב ואפילו חיוני במירקם התרבותי- אינטלקטואלי של החברה הישראלית. עמותת דעת-אמת מהווה מישקל נגד לעמדות וגישות לא ראציונליות ואף אנטי ראציונליות. עמדות וגישות מעין אלו רווחות בישראל (ולא רק בישראל) ולעתים מתקבל הרושם כי יש להן מונופול על האמת. יש לקדם בברכה גוף המניף את דגל הראציונליות והתבונה ופועל לקידומן"

יוסי ריבלין

פרופסור אמריטוס לכימיה אוניברסיטת פילדלפיה, פנסילבניה

"עמותת דעת אמת מציגה את הדת היהודית לכל שלוחותיה בצורה ייחודית וביקורתית כאחת. אני רואה בדעת אמת את אחד מעמודי התווך של הלוחמים בבורות ובאמונות הטפלות . אם לא תעצר מגפת הבורות הזו, ההורסת כל חלקה טובה בתוכינו , סופה שהיא תוביל אותנו חזרה לחשכת ימי הביניים"

נתי ליניאל

פרופסור למדעי המחשב האוניברסיטה העברית ירושלים

"גורם מרכזי בהצלחתם של מדעי הטבע היא היכולת לזהות טעויות. הנכונות לבחון מחדש הנחות ישנות ולתקנן על סמך תצפיות חדשות היא חיונית בחקר האמת. עמותת דעת אמת מביטה במבט חד ומפוכח באמונות יהודיות עתיקות ומבררת ללא חשש מה נכון ומה מוטעה, מה ראוי לאמץ ומה ראוי לדחות. כל זה נעשה מתוך מחויבות אמיתית לאמת. זו היא תרומה חשובה לבירור זהותנו. בזמנים שבהם העיסוק באמונות הבל זוכה לפופולאריות כה רבה ראוי לתמוך בגורם כזה המעלה על נס את החקירה הרציונאלית ובקשת האמת ועוסק בכך ללא לאות"

ד"ר מנחם הופנונג

המחלקה למדע המדינה האוניברסיטה העברית - ירושלים

"דעת-אמת היא נקודת אור בחברה הישראלית בה גדל מספר האנשים המזהים את המסורת היהודית עם מחזירי התשובה ומבטיחי הניסים והישועות. עמותת דעת-אמת עוסקת בחשיבה יהודית ביקורתית, המבוססת על הכרות מעמיקה של המקורות, לימוד רציני ופתיחות מחשבתית. חשוב מאד כי קול זה ישמע ברמה בחיים הציבוריים במדינת ישראל"

פרופ` יעל אמתי

הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן- גוריון

"דעת אמת לקחה על עצמה תפקיד נכבד בו נכשלת כיום מערכת החינוך הממלכתית לעיתים קרובות, החינוך לחשיבה רציונאלית אל מול הגל הגואה של פונדמנטליזם דתי יהודי. הוויכוח המנומק של 'דעת אמת' עם האמונה הדתית כמקור הסמכות חשוב להפצה בעת שבו נתפסת החילוניות ככלי ריק"

פרופ` עודד נבון

המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

"אני מאמין שחשוב להביא לפני הציבור – החרדי, הדתי, המסורתי והחילוני – נקודות השקפה מגוונות הן על נושאי דת ואמונה והן על נושאי הומניזם ומדע. דעת אמת היא, למיטב ידיעתי, העמותה היחידה המנסה לחדור אל הציבור החרדי, לעורר ספקות בתקפותה של הדרך היחידה המוצגת לפני אנשיו, להציג אלטרנטיבות ולקרוא למחשבה ביקורתית עצמאית"

אורי רפפורט

פרופ` (אמריטוס) לתולדות ישראל בתקופת הבית השני, אוניברסיטת חיפה ונשיא המכללה האקדמית כנרת עמק הירדן

"מזה זמן רב אני עוקב אחר פעילות העמותה דעת אמת ולאחרונה אף עיינתי בכמה מפרסומיה ובאתר האינטרנט שלה. לדעתי עושה העמותה פעולה חשובה לחברה ולתרבות בישראל. פעילותה מציבה סכר בפני הגל הפונדמנטליסטי השוטף את החברה והתקשורת בישראל. היא חושפת בפני הציבורים אליהם היא מצליחה להגיע אלטרנטיבות להוויה הדתית הבלתי ביקורתית, הנסחפת שלא בטובתה לאמונות טפלות, להיגררות עיוורת אחרי מטיפים, מחוללי ניסים ותועמלנים למיניהם ולאובדן עשתונות ובזבוז ממון (בדרך כלל של אביונים) על קמיעות, לחשים וכישופים למיניהם. הקול השקול והביקורתי, הקורא לחשיבה רציונלית, הוא סם חיים להחייאת תרבות יהודית ואנושית בחברה הישראלית. על כל מי שחפץ בחברה שתקיים בתוכה תרבות יהודית משוחררת מכבלי דוגמות דתיות שעבר זמנן, לתמוך בדעת אמת ובמאבקה למען יהדות כתרבות"

שלמה זנד

פרופסור להיסטוריה, אוניברסיטת תל – אביב

לכבוד דעת אמת, אני תומך בכל ליבי ושכלי בפעילותכם החשובה. במיוחד בתחילת המאה החדשה, ובמיוחד במדינת ישראל חשובה הפעילות החילונית והאתאיסטית. כולנו חלשים, אולם לא האמונה בכוחות עליונים תוציא אותנו ממצעד האיוולת שבו אנו צועדים. רק באמצעות הרציונליזם המצטרף לרצון עז ולנדיבות אנושית נוכל אולי להפוך לקצת יותר חזקים וקצת יותר צודקים"

יהושע פורת

פרופסור אמריטוס להיסטוריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

"מתוך מעקב זה שנים אחדות אחרי פועלה של דעת – אמת איני יכול שלא להביע את התרשמותי העמוקה החיובית ואפילו המתפעלת מרצינותה, חשיבותה ועומקה של הפעולה. מדינת – ישראל הפקירה בידי החוגים הדתיים למיניהם מאות אלפי ילדים המקבלים חינוך ראקציוני, חשוך, שולל – המדע ואויב – המחשבה החופשית. הדרך היחידה לשנות מצב ולמנוע את התפשטותו היא בחשיפת האמת הפנימית של המחשבה הדתית היהודית, ציוויה וכוונותיה. את זה עושה דעת – אמת, על כך תבורך ועם כל אלה אני מזדהה בכל ליבי"

אהרן אמיר

עורך ראשי של קשת החדשה כתב-עת לענייני ספרות, עיון וביקורת

"חשיבותה של דעת אמת נובעת הן מהיותה לוחמת אמיצה לתפיסת עולם חילונית והן מהיותה מעוגנת בידיעה אינטימית של היסודות ההלכתיים והאחרים שעליהם עומדת התפיסה ההפוכה, התיאוקרטית"

פרופ` אליה ליבוביץ`

ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה ומצפה הכוכבים ע"ש וייז אוניברסיטת תל אביב

"אילו הייתה עמותת דעת אמת עוסקת אך ורק בהוצאה לאור של הקונטרסים הנושאים את השם הזה – דיינו. זכיתי לקרוא ולהכיר אחדים מקונטרסים אלה ואני יכול להעיד שמזה זמן רב לא בא אלי כבושם הזה. הקונטרסים הם יצירות ספרותיות במלוא מובן המילה, בלשון, בסגנון ובצורה. הייתי אף מסתכן ואומר שמצד השליטה המליאה בעברית הקלאסית של ספרות השות, בבקיאות הרבה במקורות הפסיקה ההלכתית לדורותיה, ובבהירות הצגת הדברים, הקונטרסים כנראה אף עולים על מרבית הכתיבה ההלכתית של זמננו. ניכר בכותבי הקונטרסים שהם תלמידי חכמים מובהקים, הרבה יותר מרבים הנושאים כיום בתואר זה לשווא. לעניות דעתי הקונטרסים ראויים להיות נלמדים בשיעורי ספרות בבתי ספר, ולאו דווקא דתיים או חרדים, אלה שתלמידיהם במיוחד זכאים וראויים להיות חשופים לתוכן של הקונטרסים. אבל אנשי דעת אמת אף מגבירים חייל מעבר לכך ועושים רבות להפצה של הקונטרסים עצמם ושל המידע והרעיונות המובעים בהם. דעת אמת מעודדת קריאה בעיניים פקוחות של מקורות ספרות ופסיקה יהודיים. בכך היא פותחת חלונות במוחם של אנשים מהם נשקף נוף לא מוכר של התרבות היהודית הקלאסית, שיש בו מכלול גדול של טעויות, אי וודאויות, תמימות ובערות. ואולם, חשיפת האלמנטים האלה במסורת היהודית, שהם חלק מנחלת התרבות של כל חברה ושל כל ציביליזציה אנושית, באופן פרדוכסלי תורמת דווקא להעלאת קרנה של המסורת היהודית הקלאסית. מצד אחד היא מכניסה חיים, תנועה ודינמיקה לתוך התרבות הזאת, שנראית לרבים, לעתים קרובות, כמונוליטית וקפואה. מצד שני היא מאפשרת להיישיר מבט, לא מתחמק, אך גם לא מתנצל, אל מול המסורת המפוארת הזאת של עם ישראל. תפישה והכרה של המסורת היהודית כיצירה אנושית היסטורית עצומה, המשקפת את מכלול הרוח האנושית, כולל כל מגבלותיה, הם תנאי הכרחי להמשך מועיל, תרבותי ומפרה של אותה מסורת גם לעתיד לבוא"

עוזי אורנן

פרופסור אמריטוס, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים פרופ' אורח בפקולטה למדעי המחשב, הטכניון, חיפה

"אני ממליץ בכל לב לפני כל אדם המאמין בשוויון בני האדם ובערכי ההומניזם והדמוקרטיה, לעזור ככל יכולתו לפעולות המבורכות של דעת אמת. פעילות הארגון מצילות הרבה נפשות תועות מקרב הנוער הכלוא בישיבות חרדיות, מבודד מן החברה הכללית, ללא הכנה לחיי עבודה ויצירה, והמיועד להיות תלוי לעולם בראשי הקהילות המתבדלות, וכפוף להם בלחמו ובהקמת משפחתו. עמותת דעת אמת איננה מעורבת בפוליטיקה ובמפלגות. אבל היא עושה גדולות בחשיפת העולם החילוני שלנו לפני תלמידי הישיבות הכלואים בעולם החרדי ואינם יכולים להציץ ממנו החוצה. חשיפה זו מצליחה להביא את הנערים האלה לידי רצון להכיר את העולם שמחוצה להם, ולעיתים קרובות גם לפתיחות כלפי מי שאינו כצלמם כדמותם. לא לחינם מזהירים ראשי החרדים את צאן מרעיתם שלא יפתחו ולא יציצו בגליונות הטמאים של דעת אמת… פעולות חשובות אלה נעשות בהתנדבות על ידי חברי העמותה, אבל כדי לקיימן דרושים גם כספים לכיסוי ההוצאות – ייצור החומר, נסיעות וכדומה. וכאן נתקלת העמותה בקושי אמיתי: רוב האנשים המבוססים בחברה שלנו הם או אנשים דתיים במידת מה, או שיש להם סנטימנטים לחיי דת, והם מהססים לתת יד לפעולות אלה, גם אם לנו נראה שהן לברכה לנוער הכלוא בישיבות, ושהן מביאות לו אור של ידע, הבנה והתמצאות בעולם. לכן ראוי לבקש מכל איש חופשי: ישוב נא וישקול במה עשוי הוא לסייע לפעולה זו. אם אינו יכול בגופו או בזמנו – יסייע נא בתרומה מכספו. כל מתת תירצה"

פרופ` זאב הרצוג

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום אוניברסיטת תל אביב

"לפעילותה של דעת אמת יש לדעתי חשיבות מכרעת בתקופתנו שבה מתרחשת התמודדות על דרכה של החברה והתרבות בישראל בין הזרמים התבוניים ובין הזרמים המשיחיים. אני רואה בדעת אמת קבוצה חשובה שתומכת בעיצוב דמותה של החברה הישראלית כחברה משכילה ונאורה"

מיכאל הרסגור

פרופסור אמריטוס להיסטוריה, אוניברסיטת תל – אביב דוקטור ממלכתי של צרפת

"אני בטוח שעמותת דעת – אמת היא כוח תרבותי ואינטלקטואלי חשוב, בחיי הרוח בישראל. נשק כביר נגד הפיגור והחושך וכל עזרה הניתנת לאגודה זו, היא למען הצעדת קדימה של רעיונות התבונה והאור בציבוריות הישראלית. אגודה זו חותרת להכניס את ישראל לעולם התרבות"

ד"ר יגאל בן-נון

עוסק באפיגראפיה ובחקר ההיסטוריוגראפיה של המקרא אוניברסיטת פריס 8

"הציבור החילוני מרגיש לפעמים תסביך נחיתות מול אנשים דתיים להם הוא מייחס ידע רב במקורות היהדות. במציאות המצב שונה. קיימים אמנם ידענים אחדים בציבור החרדי, אך מספרם מועט. רוב תלמידי הישיבות משננים פרקים במשנה ובתלמוד ללא שום יחס ביקורתי-מחשבתי לתוכנם. מכתבי המקרא הם מתרחקים כמו מאש שעלולה לגרום להם לערער על אמונות פשטניות. בניגוד ליוצרי הספרות הרבנים לדורותיהם שנפתחו לידע ולמדע הכללי, החרדים של ימינו מתרחקים ממדעי היהדות ומסתגרים מפניהם. הידע בתחום מדעי המקרא והיהדות נחקר רובו ככולו בידי אנשים חילוניים. על אנשים, המתייחסים באופן רציונאלי למדע, לנהל עם הדתיים ויכוח ענייני על ההלכה היהודית באשר היא דת ועל נזקיה בתחומי החיים השונים. עמותת דעת אמת ומקימיה מנהלים זה זמן מה ויכוח מסוג זה עם חוגים חרדיים ודתיים. לימוד המקרא ומקורות היהדות במסגרות שונות רק יחזק את היסוד הרציונאלי-חילוני באוכלוסייה הישראלית למען הפרדה מכובדת של מוסדות הדת מן המדינה. דבר זה ישפר גם את תדמיתם של דתיים בעיני חילוניים."