האידיאולוגיה הדתית – אורתודוכסית והאידיאולגיה החילונית הנאורה אינן יכולות לדור בכפיפה אחת והן למעשה נועדו למאבק נצחי כל זמן שהן קיימות כערכי יסוד אצל בני האדם. במדור זה בנו לחשוף את הפערים העצומים בין שתי תפיסות עולם אלו כדי לתת אשנב וצוהר לאזרחי מדינת ישראל (לאלה החפצים במדינה נאורה המושתתת על התבונה;כבוד האדם, אושרו וחירותו  – שוויון, חופש הביטוי, חופש דת ופולחן פרטי) עד כמה מסוכנת קיומה של הדת כממסד (רבנות ראשית וחינוך עצמאי) שלמעשה הוא גוף דתי – פוליטי המתנגד לציונות וחותר תחת ערכי הדמוקרטיה.

נטורי קרתא [שומרי העיר – ירושלים]

נטורי קרתא [שומרי העיר – ירושלים]

דרכם של אנשים לדחות במחי יד מעשיהם של בני אדם כשאלו נתפשים בעיניהם כמשונים ורדיקליים, על אחת כמה וכמה כשהם מיעוט מבחינה מספרית. תגובה זו מובילה לאדישות, לחוסר שימת לב ואי עמידה על המשמר, ועל כך באתי לעורר, משום שהדברים הפוכים בתכלית. למעשה הרדיקליים מלמדים אותנו את האידיאולוגיה הצרופה של הקבוצה הרחבה יותר הניזונה מאותה […]

החרדים בעידן 'הגלות' הנאורה

החרדים בעידן 'הגלות' הנאורה

תקציר מצמרר של ספר הנכתב על ידי תלמיד חכם חרדי ובו הצעות 'לירא אלוהים' כיצד להתמודד מול נאורות, שוויון וחירות המערערים את אמונתו הפאנטית.

אלימות במגזר הדתי/חרדי

אלימות במגזר הדתי/חרדי

אלימות מילולית ופיזית המקבלת גושפנקא ממערכת המשפט ההלכתית היא נגזרת של חוסר סובלנות לזר ולשונה.

מעמד החילוני בהלכה

מעמד החילוני בהלכה

היחס לחילוני כאל יהודי עבריין ופושע, ומי שמצהיר על כפירתו באלוהים או בהתגלות האלוהים לאדם הרי הוא כופר ומין שמצווה להורגו ללא דין ומשפט.

מעמד האישה בהלכה

מעמד האישה בהלכה

האישה נידונה כצלע ועזר לגבר וככזאת היא מנושלת ממערכת המשפט, מתפקידים רמי מעלה, אינה מורשת ללמוד תלמוד ואינה יורשת את הוריה ובעלה.

גויים בהלכה

גויים בהלכה

מאמר מאת הרב דוד בר-חיים המבהיר את היחס ההלכתי המתנשא, המשפיל והגזעני כלפי הגוי.

העם היהודי הוא העם הנבחר

העם היהודי הוא העם הנבחר

אמונת יסוד של הדת היהודית היא זרע הפורענות המוביל לגזענות ואפליה.

המוסר היהודי בהלכה

המוסר היהודי בהלכה

בדת היהודית אין מוסר אלא ציות לחוקי האל - העולם נברא לתכלית ומטרה מוגדרת: שהעם היהודי יקיים את מצוות האלוהים אף על חשבון אושרו של האדם.

פרשות בתורה בנושא דת ומוסר

פרשת ראה

פרשת ראה

חוקי התורה וערכים דמוקרטיים.

פרשת מטות

פרשת מטות

מותר להרוג גויים על-פי התורה וההלכה.

פרשת פנחס

פרשת פנחס

הבת רכושו של האב על-פי התורה.

פרשת בלק

פרשת בלק

ההלכה מתירה להרוג גויים וכופרים

פרשת קורח

פרשת קורח

התורה מתירה להמית בני-אדם כחרם לה'.

פרשת אמור

פרשת אמור

אפליית נשים ונכים בקרב הכוהנים.