ארבעת היסודות בכתבי הקודש

ארבעת היסודות בכתבי הקודש

מאת פרופ' יוסי ריבלין.מאמר זה בא להראות את בדיותיהם של אנשי הדת. כיצד משתמשים הם במדע המצוי בתקופתם ומפרשים באמצעותו

גיל כדור הארץ

גיל כדור הארץ

מאת: פרופ' עודד נבון, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית של ירושלים וד"ר מרדכי שטיין, חוקר במכון הגיאולוגי בירושלים. מאמר

הרבי מליובאוויטש

הרבי מליובאוויטש

מאמר זה מיועד לאנשי חב'ד המאמינים בדברי רבם כסומא בארובה.

ידיעת חכמים בדבר כדוריות הארץ

ידיעת חכמים בדבר כדוריות הארץ

נבאר שחכמים סברו שהארץ שטוחה וכיפת שמיים מעליה, היא מרכזה של מערכת השמש והשמש סובבת אותה.

ידיעת חכמים במבנה הקוסמוס

ידיעת חכמים במבנה הקוסמוס

כיפת השמיים ובה יש חלונות כדי שהשמש תזרח ותשקע דרכם ועל 7 רקיעים זה מעל זה ומעל כולם - אלוהים.

ידיעת חכמים בסימני הדגים

ידיעת חכמים בסימני הדגים

נבאר שחז''ל שגו בסימני דגים והכשירו את הטמא.

בקיאות חכמים בתורת החיים

בקיאות חכמים בתורת החיים

נבאר שחכמים לא היו בקיאים במספר החיות הטהורות, ואת הבחנתם המוזרה בין בהמה לחיה.

ידיעת חכמים בערך הפאי

ידיעת חכמים בערך הפאי

נבאר את שגיאתם של חז"ל ביחס היקף העיגול וקוטרו (פאי).

דרכי ההתמודדות של אנשי הדת עם סתירות בין התורה והמדע

דרכי ההתמודדות של אנשי הדת עם סתירות בין התורה והמדע

נבאר 7 שיטות שונות של התגוננות אנשי הדת מפני המציאות והתבונה הסותרים את אמונתם. ונשיב לרבנים שמנסים לגונן על אמונתם

ממצאים ארכיאולוגיים לקביעת התקופה שנכתבה התורה

ממצאים ארכיאולוגיים לקביעת התקופה שנכתבה התורה

תקציר ממצה מתוך הספר: 'ראשית ישראל', מאת: פרופ' ישראל פינקלשטיין וניל אשר סילברמן.