קונטרס – חוברת בנושא מסוים, מקורה בלטינית (commentarius) שמשמעה חוברת כתובה בהערות. תשעת הקונטרסים הללו הם הבסיס הרעיוני והעובדתי לכתבי "דעת אמת", כתבים אלו מסבירים ומוכיחים את משנתנו העיקרית: כתבי הקודש וההלכה אינם יצירה אלוהית כפי שגורסת המסורת היהודית, אלא יצירה אנושית. הם מציגים שגיאות עובדתיות בהלכה ושיבושי נוסח במקרא, המובילים למסקנה האפשרית היחידה, גם על דעתם של חלק מהרבנים: ההלכה היא יצירה אנושית!!

קונטרס 1

קונטרס 1

דן בטעות חז''ל, האומרים שיש יצירה ספונטנית של חיים מתוך חומר דומם

קונטרס 2

קונטרס 2

דן בטעות חז''ל באנטומיה של החיות, ומתוך טעות זו פסקו הלכות (טריפה) שגויות

קונטרס 3

קונטרס 3

טעות זואולוגית בתורה, השפן והארנבת אינם מעלים גירה

קונטרס 4

קונטרס 4

חז''ל סברו שהארץ שטוחה והרקיע הוא כיפה, ומתוך מציאות שגויה זו פסקו זמני כניסת ויציאת השבת

קונטרס 5

קונטרס 5

ביאור בידיעת החכמים באורך חידושה של הלבנה (חודש סינודי)

קונטרס 6

קונטרס 6

ביאור בידיעת החכמים באורך השנה שעל פיו קבעו את לוח השנה העברי

קונטרס 7

קונטרס 7

דן בטעות חז''ל במבנה האנטומי של רחם האישה, ומתוך כך פסקו הלכות (נידה) שגויות

קונטרס 8

קונטרס 8

תורה שבעל פה וכתבי הקודש הם יצירה אנושית

קונטרס 9

קונטרס 9

ומספר האותיות שנעלמו מהטקסט. וכיצד נהגו העם כשמצאו ספר תורה, וגילו, פתאום, שכתוב שצריך לחגוג את הפסח...