שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתחב"ד – כת פונדמנטליסטית וגזענית
13 שנים • Anon
שלום רב,

קראתי מתוך סקרנות ספר חב"די שנפל לידי עד שהגעתי לדברים שזעזעו אותי והוא יחס אדמורי חב"ד לגויים. בספר ישנו מאמר בו הרבי מלובבאוויטש מצטט את דברי האדמ"ור החמישי של שושלת אדמורי חב"ד, האדמור מוהרש"ב, ונראה שהרבי מלובבאוויטש מצדד בדבריו הגזעניים של האדמור מוהרש"ב ומחזק אותם בשביל להעביר את המסר שלו לגבי עניין הבחירה אצל היהודי..

מבואר שם עניין התענוג אצל הגוי (למה אנו רואים שיש גויים שנהנים מהחיים) בקשר ליכולת הבחירה אצל היהודי שבכדי שליהודי יהיה זכות לקבל שכר על המצוות שהוא מקיים צריך שיהיו לו שתי אפשרויות :

1. ללכת בדרך התורה והמצוות וזה ע"י התבוננות בדרכיהם של תלמידי החכמים ולימוד ממעשיהם ולקבל שכר.

2. לראות את צורת חייהם המהנה (אך האסורה) של הגויים ולבחור בדרכם שהיא הפך התורה והמצוות ולקבל עונש.

נראה שליהודי יש שתי אפשרויות בחירה ושתי דוגמאות לבחירה ועליו להכריע באיזה מהם ללכת ולקבל שכר על בחירתו או חלילה ההפך.

והנה הציטוטים מהספר : (ספר התוועדויות כ"ק אדמור שליט"א מליובאוויטש שנת תשמ"ב חלק ד' עמ' 2060 ):

"ט. בנוגע להאמור לעיל שפעולת התענוג אצל גוי היא רק כדי שיוכל להיות עניין הבחירה – מצינו דוגמא לדבר בהערה במאמרו של כ"ק אדמור מהורש"ב נ"ע (ד"ה נ"ח תרנ"ו) שנכתבה בגכתי"ק (אלא שנרשם עליו "אין צריך להעתיק") :

מבואר שם שההפרש בן האדם לבהמה,שאדם הולך כקומה זקופה וראשו למעלה,ואילו אצל הבהמה הראש והזנב הם בגובה שווה – הרי זה לפי שהאדם שלמטה נברא בדוגמת אדם העליון. ומקשה שם : מדוע אומות העולם הולכים גם בקומה זקופה,ואינם הולכים כבהמה,הרי ע"פ טעם הנ"ל היו צריכים אוה"ע [אומות העולם] להיות כבהמות ?

ומבאר שאוה"ע [אומות העולם] נבראו בקומה זקופה כדי שיוכל להיות עניין הבחירה."

קיצורו של דבר,נראה שאדמורי חסידות חב"ד סוברים שאומות העולם (הגויים) נחשבים כבהמות ושהיו צריכים מלכתחילה ללכת על ארבע (כבהמות) ולא על שתיים (כבני אדם).והסיבה שאומות העולם הולכים על שתיים ונראים חיצונית כבני אדם (למרות שהם לא באמת בני אדם) היא בשביל שתהיה אפשרות הבחירה אצל היהודי..

שאלתי רב חב"דניק מה הוא חושב על דברים אלו של אדמורי חב"ד כלפי הגויים והוא ענה שזה לא מפריע לו ואין לו נקיפות מצפון בנוגע לדברי הגזענות הקשים האלו..יותר מכך, הוא אמר שהוא מזדהה עם הדברים..הרב עוד אמר שאנחנו היהודים "העם הנבחר" והגויים לא נחשבים במאומה ונחשבים כבהמות וכל מטרת קיומם הוא לשרת את העם הנבחר והעליון, "עם ישראל". עוד ענה הרב ש"העולם כולו וכל היקום האדיר על כל הגלקסיות והכוכבים שבו נבראו אך ורק בשביל עם ישראל ובשביל תורת ישראל"..

ממש תורת הגזע היהודית…

קשה לי לעכל את תפיסת העולם הזאת, הגזענות הזאת ממש מתועבת,האם גישתם של אדמורי חב"ד כלפי הגויים באמת משקפת את גישת היהדות כלפי הלא יהודים,"הגויים" ?! הייתי רוצה תשובה אמיתית ואובייקטיבית ואשמח אם תביאו לי מקורות נוספים בעניין.

איזו אידיאולוגיה חשוכה זאת שהדת היהודית מייצגת ?! איך אנשים יכולים להאמין בדברים כאלו ?!

תודה מראש,

דניאל

2 Answers
13 שנים • admin צוות
שלום דניאל

הדברים מזעזעים מאוד ואסור לנו להחריש נגד תפיסות עולם אלו. על אחת כמה וכמה לא לתת לגיטמיות למערכת חינוך של חב"ד ולרשת גני חב"ד. ראה כאן את הכתבה הטלוויזיונית "חב"ד כובשת את רמת אביב".

התפיסה – ש"העולם כולו וכל היקום האדיר על כל הגלקסיות והכוכבים שבו נבראו אך ורק בשביל עם ישראל ובשביל תורת ישראל" – שהצגת בשם חב"ד כתובה במקרא, שנויה בנביאים ומשולשת בתלמוד.

עיין בהרחבה במאמר "העם היהודי הוא העם הנבחר" ובמאמר "הגויים בהלכה" ובספרי "הדת קמה על יוצריה".

בברכה

דעת – אמת

13 שנים •
דניאל שלום,

אני מסכים לכל מילה מדבריך ומוצא את עצמי מזועזע ונפעם מעוצמתם של הדברים.

במיוחד בשורה אחת שכתבת כאן: "והגויים לא נחשבים במאומה ונחשבים כבהמות וכל מטרת קיומם הוא לשרת את העם הנבחר והעליון, "עם ישראל" ".

ובאותה המידה יכולנו להחליף את המילים עם ישראל בעם הארי ואת כלל הגויים בעם הסלבי, ומהותם המתנשאת והמרושעת של הדברים היתה נשארת זהה לחלוטין!

אני חושש שהדוגמא אותה הבאת אינה הדוגמא היחידה למתן "ייעוד" שכזה לאומות הסובבות אתנו, אך אתה אכן היטבת לנסח את הדברים מתוך הדוגמא האחת הזו.

יש"כ.

ליאור הלפרין

Your Answer