שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתמאה תקיעות שופר בראש השנה על שום מה?
17 שנים • Anon
לצוות דעת אמת שנה טובה!

רציתי לברר את מקור הדין למספר 100 תקיעות השופר בבית הכנסת בראש – השנה.

עמית

3 Answers
17 שנים • jsadmin צוות
שלום עמית

ראש השנה הוא דוגמה נוספת כיצד היצירה של התורה שבעל פה היא למעשה מהדורה שונה לחלוטין מהמקרא. חכמי המשנה והתלמוד הפכו את החודש השביעי (תשרי) לחודש הראשון (ראש השנה). את יום "שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה" (ויקרא פרק כג,24) הפכו ליום הדין – כאנשים העומדים באימה מול שופט מאיים ששלושה ספרים פתוחים לפניו בו הוא יקבע מי לחיים ומי למוות (כך ממש משתעשעים אנשי הדת במין הצגה כאילו עומדים הם בפני שופט עליון ומבקשים ממנו שינהג עמם במידת החסד) וכדי להראותך עד כמה היהודים לוקחים ברצינות את ההצגה שביימו הם עצמם נביא את דברי הפוסקים, בתרגום לשפתנו, בם הם מסבירים מדוע תוקעים כל כך הרבה בימינו בשופר אף שאין זה מהמקרא:

[בתורה כתוב "זכרון תרועה"] אבל תרועה איננו יודעים כיצד צריך להשמיעה, והנה נמצא בתרגום אונקלוס שמתרגם את המילה "תרועה" יבבא משמע שהוא כקול שאדם משמיע כשהוא בוכה ומיילל אך עדיין אין אנו יודעין אם הוא כאדם הגונח מלבו כדרך החולה שמשמיע קולות קצרים , קול אחר קול, ומאריך בהם קצת והוא הנקרא גונח , או כאדם המיילל ומקונן שמשמיע קולות קצרים תכופות זה לזה והוא הנקרא יליל או אם הוא שניהם כאחד – גם גונח וגם מילל, הלכך מחמת הספק אנו משמיעים את כל אפשרויות שהזכרנו (טור אורח חיים סימן תקצ ).

הרי לך עד היכן מגעת אובססיה של אנשים לדקדק בטפל ולזנוח את העיקר – מדקדקים באימה ופחד בהשמעת קול התרועה ומקלים ראש בזכויות האדם (חילונים ונכרים).

ולשאלתך כיצד מגיעים למאה תקיעות?

אז ככה, 30 תקיעות תוקעים מחמת הספק [לא אלאה אותך בחישובים אך מתוך דרשותיהם וספקותיהם של חז"ל צריך למעשה לתקוע 30 פעם] . 30 פעם אלו תוקעים שלוש פעמים במשך התפילה ולבסוף מוסיפים עוד עשרה כדי להשלים למאה (זהו מנהג מאוחר). למה ? כי כך כתב השל"ה !!! (משנה ברורה , תקצו, סימן ב). כך נהפך לו "זכרון תרועה" למאה תקיעות השופר.

אם רצונך לדעת כיצד דרשו חז"ל שתשרי הוא ראש השנה עיין בדברינו "בפרשת בהר"

שנה טובה

דעת – אמת

17 שנים •
בהקשר לר"ה שכחתם להוסיף שבתורה החיוב הוא יום אחד בלבד וחכמים בגלל תקלה שהיתה לפני 2000 שנה עם העדים קבעו שיש לחגוג יומיים.

אהרון

17 שנים • jsadmin צוות
שלום אהרון,

אתה צודק בהערתך, ויתירה מכך, מאוחר יותר, הפכו את את שני ימי ראש השנה, שהתחילו מחמת ספק , ליום קדושה מתמשך ולמעשה עברו על איסור התורה "לא תוסיפו ולא תגרעו" עיין בהרחבה מה שכתבנו בנושא זה "בפרשת ואתחנן".

דעת – אמת