15 שנים • Anon
שלום

רציתי לשאול אתכם לגבי מה שפרסמתם בכתבה ידיעת חכמים בסימני הדגים. הסתכלתי באינטרנט לגבי הדג Monopterus cuchiaוההגדרה שיש לדג סנפיר מתחת לבטן. http://www.discoverlife.org/mp/20o?search=Monopterus+cuchia

תודה לכם מראש.

מיכאל

3 Answers
15 שנים • jsadmin צוות
שלום מיכאל,

במאמר "ידיעת חכמים בסימני הדגים" כתבנו שלושה דברים שמתוכם המסקנה ברורה, חכמים לא היה להם צל של מושג בסימני דגים. ויתירה מכך הם פסקו הלכות שגויות והכשירו את האסור ואסרו את המותר.

1. כתבנו שיש דג שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר בניגוד לאמירה התלמודית : "כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר" דג זה נקרא "מןנפטירוס קוצ'יה" , אכן נכון שיש לו סנפיר חזה עד 10 ימים ולאחר מכן הוא נושר, אך מבחינה הלכתית אין זה נחשב סנפיר. אם יקום פוסק מקובל בציבור , או הרבנות הראשית עצמה [ שלח מכתב לרבנים הראשיים ושאל אותם] ויתירו דג זה עם נימוקים ברורים נוכל להתיחס לטענה זו. כרגע לדעתנו דג זה אינו כשר לאכילה. דבר נוסף על פי האיכטיולוגים אין לדג זה סנפיר זנב כפי שכתבת. למרות שפירוש "מונפטרוס" הוא סנפיר אחד, למעשה הוא בלי סנפיר כלל. אנא ציין מקור לדבריך או הבא כתב עת מחקרי המאשר את טענתך. [מדוע הדתיים על פי רוב טוענים טענות מתוך גחמת ליבם ואינם מביאים מקורות לדבריהם?].

2. הבאנו רבנים שלפי דבריהם אין לסמוך על כלל זה "כל שיש לו קשקשת אין לו סנפיר". כלומר הרבנים עצמם שוללים את מסקנת המחזירים בתשובה שאינם בוחלים מדברי שקר ומסתירים את דעת רבותיהם שלהם.

3. חז"ל התירו דגים על פי סימנים שגויים, לדוגמא: דג שיש לו ראש רחב ושדרה מותר באכילה. סימן זה הוא שטות גמורה , ונמצא שחז"ל התירו דג אסור.

עיין בכל המאמר וראה שטויות והבלים רבים שנאמרו על ידי חז"ל. רק כדי לשבר את האוזן נביא דוגמא: הדג ששובת בשבת – יש דג אחד בים, שאינו שוחה ביום השבת, והוא נח כל היום סמוך ליבשה או לסלע", ובספר 'פרדס המלך' מנהגי שבת קדש, מצטט סיפור נפלא… על איש חכם [ש]חקר ודרש על מקום דג זה, שהוא דוקא במדינת פרס, ונסע לשם… וראה שכשבא ערב שבת בין השמשות… ונפל ביבשה כל יום השבת, והגוים הכוהו ברמחים וחרבות, אבל הוא לא זז זיז כל שהוא עד מוצאי שבת".

בברכה

דעת אמת

15 שנים • jsadmin צוות
שלום אהרלה,

המסורת מתייחסת להיתר בעלי חיים אך אין מסורת לגבי דגים אלא הכלל "היבש" הוא הקובע; שני סימנים לדג: קשקשת וסנפיר. לדג מונפטרוס קוצ'יה אין סנפיר לכן אסור באכילה.

דג זה סותר את הפרשנות של המחזירים בתשובה כאילו המשנה נקטה כלל ברזל ולא היא. הרי פוסקים גדולים, כפי שצויין במאמר הדגים, פרשו את כלל המשנה על דרך הרוב.

ב. נראה שלא עיינת בקישורים שהבאת כי הם אינם מתייחסים לקשקשת הדג. לעומת זאת כך נכתב לנו מחוקר מהמכון הסמית'סוני יש הערה בכתב ידו של החוקר, האומרת כך: "הקשקשים של מונופטרוס קוצ'יה הם עגולים, ואדם יכול להסירן בקלות בציפורנו". "ראה מכתבו של מנהל המכון לחברינו רוני בריזון" .

בברכה

דעת – אמת

15 שנים •
שלום לך ירון, רציתי להגיב על תשובתך:

א. לעניין הדג שהוא לא כשר למרות שיש לו סנפיר שמצוי עליו כעשרה ימים: בימינו פוסקים לא היו מתירים הרבה חיות – כולל בהמות שנתגלו – כי אנו אוכלים רק בהמות שיש לנו מסורה ידועה עליהם. השאלה היחידה היא, האם הדג שהתגלה סותר את המשנה? והרי הוכח שהוא כשר (לפחות מבחינת התורה והמשנה), כך שזה לא משנה אם היינו או לא היינו אוכלים אותו כיום.יש דגים שאינם כשרים-לאכילה רק לפי ההלכות המחמירות שבימינו, אך הם בהחלט כשרים על פי התורה (גם לפי אותו כלל במשנה).

ב. בעניין הדג של מונפטרוס 'קוצ'יה: ביררתי על הדג ומצאתי כי לדג כלל אין קשקשים…

הנה קישורים בדבר:

http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?ID=5337&what=species

http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=5337&lang=French

אקווה שתוכל להשיב לי על כך ואצפה שלא תתחמק מהתגובה.

אהרלה ברנע