פרשות השבוע (כל פרשה כ – 4 פרקים לערך) הינם חלוקה של ספר התורה למספר השבועות בשנה כדי לסיים מחזור קריאת התורה בבית הכנסת בשנה אחת. מכל פרשה בחרנו בנושא אחד או שניים. הקו המנחה את ביקורתינו מתמקד בשלושה נושאים עקריים: האחד; תקופת כתיבת התורה ושינויי נוסח המקרא, השני; סתירות פנימיות וכפילויות מיותרות בטקסט המקראי והשלישי; הפער בין הטקסט המקראי לפרשנות חז"ל. עיון במאמרים אלה מוביל למסקנה: יצירת התורה שבעל פה (ההלכה) תורה חדשה היא ומחליפה את הטקסט התורני.

ספר בראשית
פרשת בראשית

פרשת בראשית

סיפור הבריאה מיותר לדתיים משום שאין בו מצוות. נוסיף על טעות בזוהר שהשמש אינה מאירה מעצמה וחישובים שגויים לביאת המשיח.

פרשת נח

פרשת נח

לוח- השנה המקראי – על- פי חודשי החמה ולא על פי הירח.

פרשת לך לך

פרשת לך לך

פסוקים בתורה שנכתבו בתקופה מאוחרת.

פרשת וירא

פרשת וירא

חכמים תיקנו, על דעת עצמם, פסוקי מקרא.

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

חכמים דורשים מילים כיד הדמיון הטובה עליהם.

פרשת תולדות

פרשת תולדות

שיבושים שחלו בנוסח התורה "מסיני".

פרשת ויצא

פרשת ויצא

אלוהים משנה את החוקים בהתאם לתקופה.

פרשת וישלח

פרשת וישלח

פסוקי תורה שנכתבו במאוחר ל"סיני".

פרשת וישב

פרשת וישב

רבותינו לא סומכים על דברי אגדה.

פרשת מקץ

פרשת מקץ

חכמינו לא חקרו היסטוריה וכרונולוגיה.

פרשת ויגש

פרשת ויגש

עדויות לאי-דיוקים בדברי תורה וחכמים.

פרשת ויחי

פרשת ויחי

נבואת אחרית הימים של יעקב לא התגשמה.

ספר שמות
פרשת שמות

פרשת שמות

שינויים בכתב ובשפה בספר התורה שמ"סיני".

פרשת וארא

פרשת וארא

התגלות אלוהים במעמד הר- סיני אינה התגלות מוחשית.

פרשת בא

פרשת בא

חכמים יצרו הלכות חדשות וקבעום כהלכה למשה מסיני.

פרשת בשלח

פרשת בשלח

מידות אורך ונפח הכתובים בתורה נקבעים בידי חכמי כל דור ודור מחדש.

פרשת יתרו

פרשת יתרו

סיפור מעמד הר סיני שבעל-פה לא עבר מדור לדור.

פרשת משפטים

פרשת משפטים

חז"ל נהגו בטקסט המקראי כבתוך שלהם, והשוואת חוקי התורה לחוקי חמורבי.

פרשת תרומה

פרשת תרומה

חכמי הדור, הם הקובעים לגבי קדושה ובית – מקדש.

פרשת תצוה

פרשת תצוה

מעשה הקורבנות וההלכות נקבעים מחדש בכל דור ודור.

פרשת כי תשא

פרשת כי תשא

אין עקביות וסדר בשיטת הלימוד של חכמים.

פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

מלאכות האסורות בשבת נקבעו על ידי חכמים ואין להם רמז מן התורה.

פרשת פקודי

פרשת פקודי

הטקסט התורני מרחיב בטפל ומקצר בעיקר.

ספר ויקרא
פרשת ויקרא

פרשת ויקרא

התורה כופלת פרשיות ומבלבלת את חכמינו.

פרשת צו

פרשת צו

פרשיות התורה כתובות שלא כסדר המאורעות.

פרשת שמיני

פרשת שמיני

על זהות הטמא והטהור בעופות למדו חכמים ללא ראייה במו עיניהם

פרשת תזריע

פרשת תזריע

רבותינו לומדים על עולם הטבע מהכתובים ולא מעובדות החיים.

פרשת מצורע

פרשת מצורע

חובתה של אישה נידה לטבול במים אינה נזכרת בתורה שבכתב.

פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות

השחיטה, שאינה מוזכרת בתורה שבכתב, גורמת צער רב לבעלי-חיים.

פרשת קדושים

פרשת קדושים

התורה כופלת את אזהרותיה ומבלבלת את מפרשיה.

פרשת אמור

פרשת אמור

אפליית נשים ונכים בקרב הכוהנים.

פרשת בהר סיני

פרשת בהר סיני

ראשית השנה בזמן המקרא - בניסן ובזמן בית-שני השתנה לתשרי.

פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי

הקללות הכתובות בתורה אינן מפי האלוהים.

ספר במדבר
פרשת במדבר

פרשת במדבר

תורת האלוהים - מקור לאמונה טפלה.

פרשת נשא

פרשת נשא

הלכות החכמים שונות ממצוות התורה שבכתב.

פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

חכמים מזיזים פסוקים ממקומם בתורה.

פרשת שלח

פרשת שלח

הרבנים אוסרים עיון בביקורת מדעית על כתבי-הקודש.

פרשת קורח

פרשת קורח

התורה מתירה להמית בני-אדם כחרם לה'.

פרשת חוקת

פרשת חוקת

עבודה זרה ועבודת האלוהים היא קביעה שרירותית של חכמים.

פרשת בלק

פרשת בלק

ההלכה מתירה להרוג גויים וכופרים

פרשת פנחס

פרשת פנחס

הבת רכושו של האב על-פי התורה.

פרשת מטות

פרשת מטות

מותר להרוג גויים על-פי התורה וההלכה.

פרשת מסעי

פרשת מסעי

פירוט מסעות בתורה שלא לצורך.

ספר דברים
פרשת דברים

פרשת דברים

אבן-עזרא - ביקורת אל מול מסורת

פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

חכמים מוסיפים וגורעים מצוות.

פרשת עקב

פרשת עקב

עולם הבא - תחליף לגמול בעולם הזה.

פרשת ראה

פרשת ראה

חוקי התורה וערכים דמוקרטיים.

פרשת שופטים

פרשת שופטים

האדם קובע את "חוקי האלוהים".

פרשת כי תצא

פרשת כי תצא

על פי תפיסה של מציאות שגויה נקבעו הלכות.

פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא

הקללות והברכות בתורה אינן נבואה לעתיד.

פרשת ניצבים

פרשת ניצבים

פרשנות הנביא לאחר מעשה.

פרשת וילך

פרשת וילך

מחבר התורה וספרי משה.

פרשת האזינו

פרשת האזינו

דרכי ההשגחה האלוהית נסתרת מחכמים.

פרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה

קטעים בתורה נכתבו בתקופה המאוחרת למשה.